25. 07. 2021.
Odbačena tužba Hrvatske protiv Srbije, kao i kontratužba Srbije

Odbačena tužba Hrvatske protiv Srbije, kao i kontratužba Srbije

Odbačena tužba Hrvatske protiv Srbije, kao i kontratužba Srbije

-Sud zaključuje da je utvrdio djela genocida (actus reus genocida) “na nizu lokacija u istočnoj Slavoniji, zapadnoj Slavoniji, Kordunu, Lici, Banovini, Dalmaciji”. Odnosno, da je Hrvatska dokazala da su “JNA i srpske snage” počinile zločine koji jesu “actus reus” genocida. Zaključci MSP kažu da djela nisu počinjena da se uništi hrvatsko stanovništvo već da ih se natjera da napuste područja da se stvori hogomena srpska država. Sud se slaže s time, rekao je predsjednik suda Petr Tomka.

Sud je u startu odbacio dio tužbe koja se odnosio na počinjena djela prije 27.aprila 1992. godine.

-Za genocid nije dovoljno samo da su prekršena ljudska prava, to moraju biti ona činjenja navedena i opisana u Konvenciji o genocidu- objasnio je sudija Tomka obrazlažući presudu.

Dodao je kako državu koja je naknadno postala članica ne može smatrati odgovornom za poštovanje standarda poštovanja ljudskih prava. Naime, Srbija je u pisanom odgovoru na tužbu navela da je počela postojati 27. aprila 1992. i Sud smatra kako i da je prije tog datuma nije obavezivala Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida.

Što se tiče srpske kontratužbe, Tomka je naveo da čak i da se dokaže da je postojala namjera hrvatskih lidera da se istjera srpsko stanovništvo sa teritorije hrvatske, nema dokaza da je imala za cilj fizičko uništenje stanovništva.

“Zbog toga sud u potpunosti odbacuje tužbu Srbije”, rekao je Tomka.

Presuda MSP je konačna i obavezujuća za sve članice UN, države su u obavezi da po njoj postupe i na nju nema žalbi.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender