01. 08. 2021.

Ministar najavljuje smjene direktora koji se ponašaju nedomaćinski

Bogdanić je naveo da direktori imaju tri mjeseca da svoje poslovanje racionalizuju i da prvo naprave plan ušteda.

“Cilj nam je da zdravstvene ustanove napokon usklade rashode sa sredstvima koja im doznačava Fond zdravstvenog osiguranja i zato smo ograničili zapošljavanje novih radnika, omogućili da se dospjele obaveze mogu jednostavnije reprogramirati, a doznačićemo sredstva za penzionisanje radnika koji su stekli uslove i insistirati da tenderi imaju saglasnost Ministarstva zdravlja”, rekao je Bogdanić za dnevni list “Pres Republika Srpska”.

On je naveo da je u zdravstvenom sistemu oko 10 odsto radnika višak, ali da to nije problem jer će ih mnogo uskoro otići u penziju, dok je dosta i onih koji rade na određeno vrijeme.

“Problem je što su direktori zaposlili mnogo nemedicinskog osoblja, pretežno mladih ljudi koji su daleko od penzije i moraće zajedno sa sindikatima da odluče da li će otpuštati radnike ili će ostaviti postojeći broj i smanjiti plate”, rekao je Bogdanić.

Govoreći o Univerzitetskoj bolnici-Klinički centar Banjaluka, Bogdanić je istakao da će u narednom periodu akcenat biti na tome šta ova ustanova može da učini u pravcu poboljšanja poslovanja.

Prema njegovim riječima, domovi zdravlja koji su u nadležnosti lokalnih zajednica biće kontrolisani posredstvom Poreske uprave i Fonda PIO Republike Srpske.

“Za sve radnike koji budu prijavljeni poslije 31. januara, Fond zdravstvenog osiguranja neće doznačiti ni marku, a s druge strane, poslaćemo inspektore rada u kontrole, pa će svakom radniku zaposlenom mimo konkursa biti raskinut ugovor”, rekao je Bogdanić.

On je istakao da odgovornost za loše stanje u zdravstvenim ustanovama leži i na njihovom menadžmentu i na Ministarstvu i na Fondu, te da ministar i direktor Fonda u tom pogledu ne treba da budu privilegovani.

“Ukupan dug po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje popeo se na 250 miliona KM, zato što se ljekara i medicinskih sestara sjetimo tek kad se razbolimo, a do tada svi pokušavaju da zakinu zdravstveni sistem”, poručio je Bogdanić.

Bogdanić je za “Nezavisne novine” rekao da će direktori koji ne budu redovno isplaćivali bruto plate odgovarati i krivično, te da će u ustanovama gdje Vlada nije osnivač direktori sami morati da nađu rješenje za redovno isplaćivanje plata i poreza.

“Kada je riječ o zapošljavanju, ne kažem da ih neće biti, ali tek uz prethodnu saglasnost Ministarstva”, naveo je Bogdanić.

Govoreći o penzionisanju radnika, ministar zdravlja je rekao da će u narednom periodu biti doznačeno oko tri miliona KM za penzionisanje svih koji su ostvarili uslove, a kojima doprinosi nisu uplaćeni.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender