01. 08. 2021.
Nema više “bijelog hljeba”

Nema više “bijelog hljeba”

Nema više “bijelog hljeba”

Prijedlogom zakona predviđa se brisanje odredbe u Zakonu o platama i naknadama u institucijama BiH, prema kojoj izabrani funkcioneri i nosioci funkcija nakon prestanka mandata imaju pravo na jednogodišnju naknadu u iznosu plate koju su primali na tom mjestu.

Zakonski prijedlog SBB-a skinut je sa dnevnog reda prošle sjednice Predstavničkog doma, jer je Komisija za finansije i budžet ovog doma zatražila da se o njemu izjasne Savjet ministara BiH i Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Savjet ministara BiH potvrdio je prošle sedmice mišljenje Ministarstva finansija i trezora BiH o prijedlogu ovog zakona kojim se podržava donošenje izmjena cjelokupnog zakonodavstva, uključujući i Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH, kojima se racionalizuje potrošnja, pa i smanjenje izdataka po osnovi primanja imenovanih i izabranih lica u institucijama BiH.

Iz Savjeta ministara BiH saopšteno je da se regulisanju plata i naknada u institucijama BiH, pa i naknada za produženi radnopravni status, treba pristupiti polazeći od zakonskih odredbi koje podrazumijevaju donošenje politike plata i naknada u institucijama za izborni period 2015. – 2018. godine.

“Istovremeno, potrebno je pristupiti izmjenama sveukupnog zakonodavstva, kojima se reguliše radnopravni status i oblast plata i naknada u institucijama BiH, uključujući i izmjene odredbe člana devet, stava dva Ustava BiH o zabrani smanjivanja plata izabranim zvaničnicima za vrijeme trajanja mandata”, navodi se u ovom mišljenju.

Predstavnički dom nije u drugom čitanju usvojio Prijedlog zakona o carinskoj politici u BiH, jer za njega nije glasala potrebna većina poslanika iz Republike Srpske, pa će biti upućen Kolegijumu Predstavničkog doma na usaglašavanje.

Cilj ovog zakonskog prijedloga je njegovo usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom, što je precizirano i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju sa EU.

Izmjene ovog zakona odnose se na podsticaj domaćoj privredi, konkretno izjednačavanju prava i uslova privređivanja domaćih sa stranim investitorima, bez diskriminacije u pogledu prava na uvozne povlastice.

Ovim zakonom se prvi put uvodi kategorija ovlašteni privredni subjekat, što će dovesti do ušteda u novcu i vremenu poslovnih subjekata u BiH, a novina je i uvođenje elektronskog poslovanja.

Predstavnički dom dao je rok od 20 dana Ustavnopravnoj komisiji da dostavi Izvještaj o Prijedlogu zakona o obligacionim odnosima u civilnom vazduhoplovstvu BiH.

Ovom zakonskom materijom uređuju se obligaciono-pravni odnosi, koji se odnose na međunarodni prevoz putnika, prtljaga i tereta, a koji se obavlja avionom za naknadu.

Zakonom će biti ispunjen još jedan od ključnih uslova iz Multilateralnog sporazuma o uspostavljanju zajedničke evropske vazduhoplovne oblasti koji je BiH ratifikovala 2008. godine i obavezala se na njegovo izvršavanje.

Usvojen je negativan izvještaj Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o vazduhoplovstvu BiH, čiji je predlagač poslanik Mirsad Mešić, čime je ovaj zakon odbijen.

Predstavnički dom usvojio je izvještaje o izvršenoj reviziji učinka o temama “Izdaci za sudske sporove” i “Kontrola vazdušnog saobraćaja”, koje je pripremila Kancelarija za reviziju institucija BiH.

Usvojen je prijelog poslanika PDP-NDP Momčila Novakovića o provođenju javnog saslušanja predstavnika BH ANSA, BHDCA i savjeta ministara BiH u vezi sa propustima koji su za posljedicu imali neostvarivanje prihoda i izbjegavanje dodatnih izdataka, te umanjivanje izdataka navedenih u izvještaju.

Usvojen je i prijedlog zaključka poslanika HDZ-a BiH u Predstavničkom domu Nikole Lovrinovića da predstavnički dom od Savjeta ministara BiH zahtijeva informaciju krajem svakog kvartala o napretku u procesu preuzimanja nadzora nad vazdušnim prostorom BiH sve dok ova obaveza ne bude realizovana.

Usvojen je i zaključak poslanika SDS-a Aleksandre Pandurević kojim Predstavnički dom od Kancelarije za reviziju institucija BiH traži da prioritetno uradi finansijsku reviziju za 2014. godinu Agencije za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju.

Primljen je k znanju Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH za 2013. godinu.

Predstavnički dom potvrdio je danas ranije imenovanje Denisa Zvizdića za predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH.

Ni današnjoj sjednici Predstavničkog doma nisu prisustvovali poslanici SNSD-a i DNS-a, koji su je napustili nakon što u dnevni red nije uvršten njihov zahtjev za razrješenje Šefika Džaferovića sa pozicije predsjedavajućeg doma.

Naredna sjednica trebalo bi da bude održana 26. februara, prenose agencije.

.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender