02. 08. 2021.
Skupština Grada: Usvojen program rada, nove cijene taksi, radno vrijeme nedjeljom

Skupština Grada: Usvojen program rada, nove cijene taksi, radno vrijeme nedjeljom

Skupština Grada: Usvojen program rada, nove cijene taksi, radno vrijeme nedjeljom

Odbornici su danas usvojili i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama, prema kojoj će ubuduće izvod iz matičnih knjiga biti 5 KM, a za jednu od brojnijih upravnih radnji koje obavljaju matičari – davanje različitih vrsta izjava na Zapisnik pred matičarem – biće uvedena naplata takse u iznosu od 5 KM. Taksa za izvođenje žive muzike biće povećana na 20 KM.

Takse ostaju nepromijenjene za uvjerenja o državljanstvu, o slobodnom bračnom stanju i za izvod iz matičnih knjiga namijenjenih za inostranstvo.

Od plaćanja taksa i dalje će biti oslobođeni građani slabog imovinskog stanja, lica kojima je priznato svojstvo člana porodice poginulih, umrlih, nestalih ili zarobljenih boraca, te preduzetnici u postupku trajnog i privremenog prestanka obavljanja preduzetničke djelatnosti iz razloga nemogućnosti obavljanja iste djelatnosti nastalih kao posljedica elementarnih nepogoda. Takse se neće plaćati ni za prijavu i upise u matične knjige.

Prema riječima gradonačelnika Slobodana Gavranovića, riječ je o ujednačavanju cijena sa cijenama u okruženju, jer se u drugim gradovima već odavno izvodi iz matičnih knjiga plaćaju pet maraka, uz manji broja lica koji su oslobođeni plaćanja ove takse u odnosu na Banju Luku.

-Nama nije bio motiv da iz ovoga izvučemo prihod ili da oštetimo građane. Mi smo prošle godine završili projekat kojim smo omogućili svim građanima Banje Luke bez obzira na to gdje su rođeni, da ovdje dobiju rodni list za jedan minut.

To je velika pozitivna promjena za naše građane. Prvi smo u BiH to uradili i na ovaj način to zaokružili. Krug onih koji su oslobođeni plaćanja takse, od učenika, boraca itd. najširi je u Banjoj Luci – kazao je gradonačelnik i dodao da se jednim plaćanjem dobije rodni list koji ima trajnu vrijednost.

Inače, Grad ima obavezu da plaća obrasce rodnih listova.

Odluka o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada takođe je usvojena. Ovom Odlukom, predviđeno je da neradnim danom odnosno nedjeljom, od 8.00 do 16.00 časova, mogu da rade pravna lica i preduzetnici koji obavljaju navedene djelatnosti, osim subjekata kojima je Odlukom određeno drugačije radno vrijeme.

Izmjena podrazumijeva da ovi subjekti mogu raditi i drugog dana republičkog praznika kao nedjeljom, s tim da se poštuju prava radnika u skladu za Zakonom. Navedenom izmjenom svi privredni subjekti biće dovedeni u ravnopravan položaj.

– Odluka o novom radnom vremenu nedjeljom će potrošačima donijeti kvalitetniju uslugu, a vlasnici radnji će biti dovedeni u ravnopravan položaj – kazao je gradonačelnik, uz napomenu da je prethodno obavljena rasprava sa predstavnicima udruženja, Privredne komore, te da je održano više sastanaka na kojima je analizirana sadašnja odluka.

-Analiza je pokazala da to treba ujednačiti i svima omogućiti iste uslove za poslovanje. Prigovori da to nanosi štetu radnicima su neosnovani, jer je ovo pravna država koja mora da funkcioniše i onaj ko zloupotrebi prava radnika za to mora da odgovara – izjavio je gradonačelnik novinarima.

Odbornici su danas, između ostalog, usvojili i prijedlog Odluke o obaveznoj, sistematskoj i preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području grada, koja je zapravo usklađena sa zakonima i propisima koji su u međuvremenu doneseni, a to su: Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Zakon o prekršajima Republike Srpske i Pravilnik o uslovima i postupku za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje dezinfekcije, dezinskekcije i deratizacije radi sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti.

.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender