Centar Zaštiti me dobio “senzornu sobu” za djecu sa posebnim potrebama

Centar Zaštiti me dobio “senzornu sobu” za djecu sa posebnim potrebama

Centar Zaštiti me dobio “senzornu sobu” za djecu sa posebnim potrebama

Kako je saopšteno iz Doma zdravlja, ovo je prvi opremljeni kabinet za senzornu integraciju na primarnom nivou zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj, a u okviru kompletnog psihijatrijskog tima za djecu i mlade, jedinog takvog na teritoriji BiH.

“Kabinet je uređen tako da podstiče djecu na kretanje, igru i advekatnu obradu informacija iz okoline. Dijete uči kako dobro organizovati svoju percepciju, ponašanje i igru, a kasnije i školske aktivnosti”, navedeno je u saopštenju.

Uključivanjem djece u tretman senzorne integracije ubrzava se, poboljšava i olakšava proces organizovanja njihove percepcije, ponašanje, igre, a kasnije školskih aktivnosti djece, pa je zbog toga tretman od izuzetnog značaja za bolji razvoj djeteta.

U tretman senzorne integracije uključuju se djeca sa posebnim potrebama uzrasta od tri do sedam godina, a prvi dolazak u Centar za zaštitu mentalnog zdravlja ostvaruje se upućivanjem nadležnog pedijatra, porodičnog doktora na uputnicu ili inicijativu roditelja.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender