25. 07. 2021.
Niko neće da kupi zaplijenjenu imovinu

Niko neće da kupi zaplijenjenu imovinu

Niko neće da kupi zaplijenjenu imovinu

Šta će sa tim ni sami ne znaju. Praksa je do sada pokazala da zaplijenjenu robu nije lako prodati, pa često bude vraćena poreskim dužnicima. Rijetko kad takvu robu prihvati i Vlada.

“Tu postoji nekakva građanska solidarnost. Ljudi ne žele da kupe oduzetu robu. Propisi nalažu da Poreska uprava, odnosno Direkcija za finasije, poslije provedene dvije licitacije stavi na raspolaganje Vladi Brčko dsitrikta tu robu, koja tu robu poslije moze pokloniti nevladinom sektoru ili nekome kome je to neophodno potrebno”, rekao je Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije.

Vlada je od Poreske uprave nedavno preuzela robu, vrijednu 20 hiljada maraka, ali još nije poznato šta će uraditi sa njom. Brčanski Crveni krst prije dvije godine predlagao je Direkciji za finansije da zaplijenjenu robu, prije svega tekstil i hranu, dodijeli humanitarnim orgnizacijama.

Da se to sprovede u djelo spriječila je evropska zakonska regulativa.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender