31. 07. 2021.

Sutorina pred poslanicima Evropskog pralamenta

Slovački poslanik Eduard Kukan zatražio je da Crna Gora riješi granične sporove sa BiH, javljaju crnogorki mediji.

Hrvatski poslanik Ivan Jakovčić podnio je amandman u vezi sa pitanjem Prevlake u kome se navodi da Evropski parlament poziva na brzo sporazumno rješenje graničnog pitanja sa Hrvatskom.

U slučaju nemogućnosti pronalaženja sporazumnog rješenja, Jakovčić u amandmanu poziva da taj spor bude riješen pred Međunarodnim sudom u Hagu u skladu s pravilima i načelima međunarodnog prava.

Grupa hrvatskih poslanika podnijela je amandman kojim Eevropski parlament “poziva crnogorske vlasti da u potpunosti poštuju odredbe o sukcesiji bivše SFRJ, posebno u pogledu vojne imovine”.

Oni su predali i amandman u kojem od Crne Gore traže da pravično obešteti žrtve ratnih zločina.

O Nacrtu rezolucije o Crnoj Gori Odbor za spoljne poslove Evropskog parlamenta raspravljaće u ponedjeljak, 23. februara.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender