19. 09. 2020.

Prijedorski Centar za socijalni rad : Pomoć zatražilo gotovo 17.000 ljudi

“Dominiraju zahtjevi za novčanu pomoć, a prisutan je i porast obraćanja za pitanja iz oblasti dječije zaštite, maloljetničke delinkvenicje, starateljstva i brakorazvoda, kao i za usluge psihologa i defektologa”, podaci su izvještaja o radu ove ustanove za 2014. godinu.

Razloge obraćanja pojedinih kategorija stanovnika uslovila je teška društveno-ekonomska situacija, a rješavanje zahtjeva za različite vidove socijalnih davanja u odnosu na stvarne potrebe nije zadovoljavajuće.

“Razlog za to su nedovoljna finansijska sredstva. Iako lokalna vlast ispoljava puno razumijevanje i obezbjeđuje maksimalno moguća sredstva za zadovoljavanje osnovnih potreba najugroženijih kategorija stanovništva, a obim finansijskih sredstava koja se izdvajaju nije zanemarljiv, potrebe ugroženog stanovništva u ovom trenutku su daleko veće”, navodi se u izvještaju.

Broj korisnika novčane pomoći i dodatka za pomoć i njegu drugog lica u odnosu na predviđeni povećan je sa 966 na 1.044 KM, te su budžetska davanja za novčanu pomoć i dodatak za njegu i pomoć drugog lica u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu povećana za 95.410 KM.

“Već sadašnja analiza pokazuje da će se na lokalnom nivou veoma teško realizovati finasiranje svih prava iz novog Zakona o socijalnoj zaštiti. Opravdani su zahtjevi za potpuno finansiranje ove dvije stavke iz republičkog budžeta i tako bi lokalnoj zajednici ostalo više sredstava za socijalnu zaštitu. Sredstva za ove namjene nisu velika i uz malo više dobre volje i razumijevanja najodgovornijih ovo neće biti teško realizovati”, piše u izvještaju.

Centar za socijalni rad Prijedor ima 39 zaposlenih i dva volontera.

“Predlažemo da se u što kraćem roku u Centru javne bezbjednosti Prijedor i u školama zaposle socijalni radnici sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, čime bi se Centar za socijalni rad oslobodio vršenja usluga drugim javnim ustanovama, te bi mu se omogućilo bavljenje djelatnošću za koje je i formiran”, jedan je od zaključaka izvještaja.

Iz budžeta grada Prijedora za 2014. godinu za djelatnost Centra za socijalni rad utrošeno je 929.555 KM, za socijalnu zaštitu 2.202.932 KM, a ostali obračunski prihodi i grantovi iznosili su 58.855 KM, prenose agencije.

.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender