25. 09. 2020.
Rusija zabranjuje prodaju alkohola u plastičnoj ambalaži

Rusija zabranjuje prodaju alkohola u plastičnoj ambalaži

Rusija zabranjuje prodaju alkohola u plastičnoj ambalaži

Prijedlogom saveznog zakona, kako se navodi u obrazloženju, od 1. januara 2016. godine predviđa se zabrana proizvodnje i prometa (uključujući i maloprodaju) alkoholnih proizvoda u plastičnim potrošačkim posudama ili ambalaži u potpunosti izrađenoj od polietilena, polietilen tereftala (PET), polistirena i drugih polimernih materijala.

Trenutno se na razmatranju Državne dume nalazi prijedlog zakona, koji predviđa postepeno ograničenje prodaje i proizvodnje alkohola u plastičnim posudama.

.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender