26. 10. 2020.
Mišićeva: Oko 80.000 radnika ima problem sa platama i doprinosima

Mišićeva: Oko 80.000 radnika ima problem sa platama i doprinosima

Mišić: Poslodavci žele da postanu upravljači života radnika

Savez sindikata RS nikad neće pristati na smanjenje radničkih prava i što se nas tiče u ovoj godini nema priče o novom zakonu o radu.

Rekla je to u intervjuu “Glasu Srpske” predsjednik Saveza sindikata RS Ranka Mišić.

Zbog čega Savez sindikata odbija bilo kakav razgovor u vezi sa novim zakonom o radu?

MIŠIĆ: Poslodavci žele novi zakon o radu kako bi smanjili radnička prava i stvorili uslove da dodatno pojeftine radnu snagu, odnosno da postanu upravljači života radnika. Najvažnije što poslodavci hoće je da nestane opšti kolektivni ugovor. Njihov cilj je da bude donesen bilo kakav zakon samo kako bi prestao da važi taj ugovor jer se sva prava nalaze u njemu. To praktično znači da bi mogli da otpuste radnike kad hoće, da ih zaposle kad hoće i plate koliko hoće.

Koja bi konkretno prava radnika bila ugrožena nestankom opšteg kolektivnog ugovora?

MIŠIĆ: Opštim kolektivnim ugovorom su zagarantovana minimalna radnička prava i 51 odredba u Zakonu o radu upućuje na taj ugovor. Njime je predviđena naknada za minuli rad. Ukidanjem opšteg kolektivnog ugovora radnik koji radi 20 godina u startu bi imao platu manju za deset odsto. Tu je i pitanje godišnjeg odmora. Prema sadašnjem zakonu radnici imaju 18 dana odmora plus dan na svake tri godine radnog staža. Poslodavci hoće da daju 20 dana godišnjeg odmora, ali bez bilo kakvog uvećanja koje je sada propisano. Tu su i pitanja regresa, toplog obroka, disciplinskog postupka koja su veoma važna. Poslodavci ne žele da disciplinski postupak postoji kao ni ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Poslodavci tvrde da nisu tražili ukidanje ugovora na neodređeno?

To nije tačno. Poslodavac koji, prema sadašnjim propisima, proglasi radnika tehnološkim viškom mora da ispoštuje otkazni rok i isplati otpremninu. Ta prava su utvrđena opštim kolektivnim ugovorom. Prestankom važenja tog ugovora više ne bi bilo otkaznog roka niti otpremnine. Šta onda radniku znači što je primljen za stalno kad svakog trenutka može da bude otpušten. Naši poslodavci bi željeli da rad na određeno traje najmanje dva puta po pet godina.

Hoće li novi zakon o radu biti donesen u ovoj godini?

MIŠIĆ: Savez sindikata nikad neće pristati na smanjenje radničkih prava. Zakon o radu RS je moderan koliko je sada moderan izmijenjeni Zakon o radu u Srbiji. Ovaj zakon je dovoljno moderan i fleksibilan i za poslodavca i za radnika i za ozbiljne investitore, ali oni koji žele da pljačkaju i ne poštuju zakone to ne mogu prihvatiti. O novom zakonu o radu u ovoj godini, što se nas tiče, nema priče. Učinićemo sve što je u našoj nadležnosti da očuvamo radnička prava i mislim da smo jasnu poruku poslali 1. maja kada smo izveli 5.000 ljudi na protest. Da vidim ko u RS može da izvede 5.000 ljudi, a da ih nije nahranio, napio i organizovao neki muzički nastup.

Kako komentarišete tvrdnje poslodavaca da sindikat štiti samo svoje privilegije, a ne prava radnika?

MIŠIĆ: Da smo mi loši ne bi ovoliko vatre sijevalo iz Unije udruženja poslodavaca. To jasno pokazuje koliko smo jaki i koliko ozbiljno radimo svoj posao. Neću da vjerujem da izjave predsjednika Unije imaju zadnju namjeru. Mislim da se on malo zanio u toj priči. On je ozbiljan čovjek koji vodi ozbiljnu firmu i njegovi radnici su članovi našeg sindikata. Ovo je jedna otrovna strelica koja ne priliči gospodinu Dragutinu Škrebiću.

Kolika su Vaša primanja kada već govorimo o privilegijama?

MIŠIĆ: Ne znam o kojim privilegijama govore. Kada imamo puno ostvarenje budžeta onda moja plata treba da bude 2.016 KM.

Da li je Savez sindikata sindikat radnika javne uprave kao što tvrde poslodavci?

MIŠIĆ: Čak i radnici koji rade u firmi gospodina Škrebića su naši članovi. Takođe, u našem sastavu su i druge firme među kojima su “Stanari”, “Alumina”, “Dermal” i mnoge druge.

U kojoj mjeri se sada poštuju prava radnika?

MIŠIĆ: Mi radimo svake godine tu analizu. Prema našim podacima 28 odsto poslodavaca u firmama u kojima postoji sindikat ne poštuje neko od prava radnika, a tamo gdje nema formiranog sindikata više od dvije trećine poslodavaca krši prava radnika. U Savezu sindikata imamo besplatnu pravnu pomoć i u 99 odsto slučajeva dobijemo sporove.

(Glas Srpske)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender