30. 09. 2020.
Revizori uoče nepravilnosti, MUP podnese krivične prijave, optužnica nema

Revizori uoče nepravilnosti, MUP podnese krivične prijave, optužnica nema

Revizori uoče nepravilnosti, MUP podnese krivične prijave, optužnica nema

U MUP-u su precizirali da su od 1999., kada je osnovana Glavna služba za reviziju, do juna ove godine postupali na osnovu 77 revizorskih izvještaja u kojima su revizori dali negativno mišljenje na rad institucija, ustanova i javnih preduzeća u RS.

– MUP je tužilaštvima podnio 87 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima protiv 169 lica zbog izvršenih 128 krivičnih djela – istakli su u MUP-u.

Funkcioneri su najčešće zloupotrebljavali službeni položaj ili ovlašćenja, a slijede krivična djela nesavjesno privredno poslovanje, zloupotreba ovlašćenja u privredi i nesavjestan rad u službi.

MUP je tužilaštvima dostavio i 32 izvještaja o prikupljenim obavještenjima bez kvalifikacije krivičnog djela.

– Trenutno se u radu organizacionih jedinica MUP-a nalazi 17 predmeta koji se odnose na negativne revizorske izvještaje – naglasili su u MUP-u.

Iako je MUP obavio značajan posao istražujući kriminal na osnovu nalaza revizora optužnice su izostale i gotovo niko od čelnika institucija, ustanova i javnih preduzeća nije procesuiran za krivična djela.

Glavni revizor RS Duško Šnjegota kaže da revizorski izvještaji obiluju brojnim informacijama i podacima različitih vrsta i karaktera i da je osnovano pretpostaviti da mogu biti dobar osnov za inicijalnu procjenu organa za sprovođenje zakona da li u institucijama potencijalno ima nezakonitih radnji.

– Odluka o osnovanosti sprovođenja tih procedura i radnji nije, niti može biti na revizorima, već na organima za sprovođenje zakona – rekao je Šnjegota.

Dodao je da na umu treba imati činjenicu da osnov za izražavanje negativnog revizorskog mišljenja ne znači istovremeno da je neko počinio krivično djelo.

– Prema Zakonu o reviziji javnog sektora RS, svi negativni revizorski izvještaji se po automatizmu dostavljaju glavnom republičkom tužiocu. Doprinos revizije u otkrivanju nepravilnosti u radu institucija u RS je nesporno visok – istakao je Šnjegota.

Predsjednik Odbora za reviziju Narodne skupštine RS Slaviša Marković rekao je da, koliko mu je poznato, u Srpskoj nikada nije podignuta optužnica na osnovu nalaza revizora.

– Odbor za reviziju nema nikakvu povratnu informaciju šta je urađeno na osnovu negativnih revizorskih izvještaja u prethodnom periodu. Tražićemo od tužilaštava da nam kao nadležnom skupštinskom odboru dostave podatke o tome šta je do sada urađeno – rekao je Marković.

Predsjednik Odbora za bezbjednost Narodne skupštine RS Milanko Mihajlica postavio je na sjednici parlamenta u maju Vladi RS pitanje o tome šta je urađeno povodom negativnih revizorskih izvještaja. Odgovor mu je stigao iz MUP-a, ali ne i iz Republičkog tužilaštva i Specijalnog tužilaštva RS. Glavni republički tužilac Mahmut Švraka u petak nije odgovarao na telefonske pozive, piše Glas Srpske.

Najzastupljenija krivična djela

72 zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja
16 nesavjesno privredno poslovanje
13 zloupotreba ovlašćenja u privredi
11 nesavjestan rad u službi

Podneseni izvještaji tužilaštvima

87 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima
169 osoba prijavljeno tužilaštvima
128 izvršenih krivičnih djela

Negativni revizorski izvještaji u posljednje tri godine

» Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
» Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite
» “Željeznice RS”
» “Putevi RS”
» Fond zdravstvenog osiguranja
» Klinički centar Banjaluka
» Bolnica Istočno Sarajevo
» Dom zdravlja Trebinje
» Dom zdravlja Derventa
» Toplana Prijedor
» Grad Istočno Sarajevo
» Opština Vlasenica
» Opština Nevesinje
» Opština Ribnik
» Opština Oštra Luka
» Opština Gradiška
» Opština Ugljevik
» Opština Trnovo
» Opština Istočni Stari Grad

.
Foto: Ilustracija

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender