01. 10. 2020.

Vlada usvojila Nacrt zakona o sprečavanju nasilja na utakmicama

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama.

Ovim zakonom uređuju se mjere za sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja, radi obezbjeđenja zaštite gledalaca, takmičara i drugih učesnika sportskih priredbi i imovine, te uslovi za sprečavanje, suzbijanje i sankcionisanje takvog ponašanja, nereda i nasilja prije, za vrijeme i nakon sportskih priredbi.

Ovim zakonom uređuju se i obaveze organizatora, gostujućeg kluba i nadležne organizacione jedinice MUP-a pri održavanju sportskih priredbi povećanog rizika, te uslovi da sportske priredbe što više doprinesu kvalitetu života građana, kao i obaveze organizatora i ovlašćenih nadležnih organa u provođenju tih mjera.

Vlada Srpske usvojila je i Informaciju o situaciji u Fudbalskom klubu Borac iz Banjaluke i donijela rješenje o odobrenju realokacije 160.000 KM sa budžetske rezerve na Ministarstvo porodice, omladine i sporta.

Vlada je usvojila i Informaciju o izradi strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma. Vlada je izrazila punu političku opredijeljenost za prevenciju i borbu protiv terorizma, ekstremizma i ostalih pojavnih oblika koji vode terorizmu i dala podršku MUP-u kao nosiocu ovih aktivnosti.

MUP Srpske je zadužen da, po okončanju procesa usvajanja strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma, pripremi prijedlog odluke o formiranju radne grupe Vlade za izradu akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade Srpske.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender