28. 09. 2020.
Upućeno 1.076 poziva na telefonski broj za prijavu komunalnih problema

Upućeno 1.076 poziva na telefonski broj za prijavu komunalnih problema

Šta sve Banjalučani prijavljuju: Blizu 500 poziva u vezi komunalnih problema

Telefonski broj 051/244-593 građani su najčešće pozivali da bi tražili intervenciju na javnoj rasvjeti na gradskom području i u vezi s održavanjem zelenih površina.

Za prvih šest mjeseci ove godine na dežurni telefon registrovane su i prijave oštećenja na putnoj infrstrukturi, a bilo je i poziva u vezi sa odvoženjem smeća, zamjenom i preraspodjelom kontejnera.

Sugrađani su prijavljivali i oštećenja na putnoj mreži prouzrokovana klizištima i u vidu odrona. Primljeni su i pozivi u vezi sa prijavom pojave pasa lutalica, zatim pranjem i čišćenjem ulica, pročepljenjem šahtova i slivnika, dok su građani prijavljivali i krađu slivnih rešetki.

U trajanju rada zimske službe (tokom januara i februara) zabilježeni su pozivi za čišćenje snijega i posipanje ulica abrazivnim materijalom kako na gradskom tako i na seoskom području.

U prvoj polovini ove godine prijavljivana su i oštećenja na dječijim igralištima i autobuskim stajalištima.
Kako ističu u nadležnom Odjeljenju za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja – svi pozivi se uredno evidentiraju i u zavisnosti od toga šta su građani prijavljivali, odnosno pitali, preduzimaju se odgovarajuće mjere.

Ukoliko je bilo riječ o prijavi kvarova ili problemima koji se odnose na redovno održavanje javne higijene, zelenila, komunalne opreme, javne rasvjete i slično, pristupalo se otklanjanju oštećenja ili kvarova.

Ukoliko je riječ o pitanjima iz nadležnosti Odjeljenja – na njih je upućivan odgovar, a prijedlozi za izgradnju infrastrukture su evidentirani. U nadležnom Odjeljenju naglašavaju da je značajna svaka informacija koju dobiju od sugrađana.

Podsjećamo, od početka prošle godine uveden je telefonski broj putem kojeg građani direktno mogu da prijave nadležnom Odjeljenju svoja zapažanja i primjedbe, koje se odnose na održavanje komunalne infrastrukture (oštećenja na saobraćajnicama i pješačkim površinama, horizontalnoj i vertikalnoj saobraćajnoj signalizaciji, semaforima, kvarovi na javnoj rasvjeti, oštećenja ili uništavanje zelenih površina, komunalne opreme, klupe, korpe za otpatke, nadstrešnice na autobuskim stajalištima, kontejneri za odlaganje otpada, stubići).

Komunalni problemi se mogu prijaviti i dolaskom u kancelariju broj 405 u zgradi Gradske uprave (od 8.00 do 16.00 časova), a na raspolaganju su i brojevi Centra za obavještavanje (121 i 051/212-500) i Odjeljenja komunalne policije (051/306-464 ili 348-846).

.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender