25. 09. 2020.
Vlada Republike Srpske održala hitnu telefonsku sjednicu

Vlada Republike Srpske održala hitnu telefonsku sjednicu

Stupa na snagu izmijenjeni Zakon o prebivalištu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH danas stupa na snagu.
Ovim zakonom je propisano da su državljani u postupku prijavljivanja prebivališta i adrese stanovanja dužni da prilože dokaz da imaju valjan osnov za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuju.

Predviđeno je da su građani u postupku prijave prebivališta dužni da daju tačne i istinite podatke, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

Kao valjan osnov za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuju smatra se dokaz o vlasništu ili suvlasništvu ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje, ovjeren ugovor o zakupu ili o podstanarskom odnosu, uz ovjeren dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stanodavca.

Osim toga, kao valjan osnove smatra se i potvrda da se pred nadležnim organom vodi spor o vlasništvu, odnosno da je pokrenuta legalizacija ili uknjižavanje objekta, stana ili kuće na adresi na kojoj se prijavljuje prebivalište.

Kao valjan dokaz smatraće se i ovjerena izjava stanodavca da daje pristanak da određeno lice bude prijavljeno na njegovoj adresi, bračni ili vanbračni partner ili srodnici moći će da prijave prebivalište na adresi samo uz prilaganje dokaza o bračnom ili vanbračnom stanju.

Ovaj zakon je regulisao i prijavu prebivališta beskućnika u saradnji sa organima socijalnog staranja.

Građani su dužni da prijave prebivalište u roku od 15 dana od dana nastanjenja na adresi na kojoj prijavljuju prebivalište.

Za sve dodatne informacije građani se mogu informisati na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata MUP-a Republike Srpske.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender