29. 10. 2020.
Pećina Mišarica kod Banjaluke: Omiljeno mjesto slijepih miševa

Pećina Mišarica kod Banjaluke: Omiljeno mjesto slijepih miševa

Pećina Mišarica kod Banjaluke: Omiljeno mjesto slijepih miševa

Pećina Mišarica nalazi se na obroncima brda Ponir, u blizini sela Bijeli Potok, udaljena 7,5 kilometara od Banje Luke. Sastoji se od jednog kanala kojim povremeno protiče vodeni tok gradeći jezerce pri kraju kanala. Ovom pećinskom sistemu pripada i pećina Hajdučka vrata koja se nalazi sjeverno od Mišarice.

Pećina je posebno značajna po velikom bogatstvu troglofilske faune – stanište je najveće kolonije slijepih miševa u Republici Srpskoj.

Tokom istraživanja u 2009. godini izdvojeno je nekoliko zaštićenih vrsta: veliki mišouhi večernjak (Myotis myotis), dugokrili ljiljak (Miniopterus schreibersi), južni potkovičar (Rhinolophus euryale), mali potkovičar (Rhinolophus hipposideros) i veliki potkovičar (Rhinolophus ferrumequinum).

Zimi se ovdje pronalaze samo pojedinačni primjerci dvije vrste – veliki i mali potkovičar, dok se u ljetnjem periodu formiraju impozantne porodiljske kolonije, jedna mješovita (večernjak i ljiljak) i jedna kolonija južnog potkovičara.

Pećina Mišarica je značajna i kao arheološki lokalitet. Sondažnim iskopavanjem pronađene su dvije bronzane sjekire, venecijanski bronzani novčići, fragmenti keramičkih posuda i kresivo za pušku kremenjaču.

Prema Zakonu o zaštiti prirode, pećina Mišarica predložena je za zaštitu u kategoriji spomenik prirode. Elaborat „Spomenik prirode – Pećina Mišarica“ izrađen je 2011. godine.

 

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender