23. 09. 2020.
Prevara je nasljedna ”osobina”

Prevara je nasljedna ”osobina”

Prevara je nasljedna ”osobina”

Za predviđanje moguće prevare u budućnosti ne treba vam kristalna kugla, već je dovoljno da znate jedan jedini podatak.

Prevaru niko ne želi da doživi u ljubavnoj vezi, pa bi bilo dobro da unapred znate da li je moguće da do nje dođe. Međutim, za predviđanje moguće prevare u budućnosti ne treba vam kristalna kugla, već je dovoljno da znate jedan jedini podatak.

Novo istraživanje dokazalo je da sklonost ka prevari može da bude – nasljedna. Dakle, da li će partner da bude nevjeran (odnosi se i na žene i na muškarce) uveliko zavisi od toga da li su njegovi roditelji učinili preljubu. Studija je pokazala da ako je roditelj bio nevjeran, dvostruko je veća vjerovatnoća da će i dijete da prevari partnera, nego kod djece čiji su roditelji bili vjerni.

“Otkrili smo snažnu povezanost između roditeljske prevare i preljubničkog ponašanja među našim ispitanicima. Dakle, prevara roditelja povezana je s većom vjerovatnošću da je i njihovo dijete bilo nevjerno barem jednoj u svojoj vezi. Ovaj podatak ne znači nužno da će partner da prevari baš vas. Zadovoljstvo u vezi, privrženost, snaga samokontrole i karakter takođe igraju ulogu u tome hoće li neko da bude nevjeran“, objašnjava doktorka Dejna Vajzer, voditeljka istraživanja, koja dodaje da se dijete ponaša onako kako je učilo od roditelja.

“Ključno je roditeljsko objašnjenje neverstva. Roditelji će da pokušaju da opravdaju svoje ponašanje i da prikažu prevaru kao prihvatljivo ponašanje, što utiče na uvjerenja i ponašanje njihove djece. Roditelji uče djecu šta je prihvatljivo i vrijedno u romantičnoj vezi i ponašanje roditelja može da ima nehotične posljedice na ljubavne veze njihove djece. Drugim riječima, roditelji stvaraju pravila koja djeca usvajaju i kasnije u životu “igraju” prema njima”, govori Vajzer.

Bez obzira na rezultat studije, Vajzer ističe da niko ne bi smio da dopusti da ga prošlost definiše i da se taj začarani krug prevara može prekinuti.

“Osoba mora da radi na sebi i da otvoreno razgovara s partnerom o svim opasnostima koje bi mogle da ugroze njihovu vezu. Ohrabrujuće je i to što ipak ima mnogo osoba vjernih u vezi čiji su roditelji bili nevjerni“, napominje doktorka Vajzer.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender