26. 09. 2020.
Obijeno skladište ŽRS-a

Obijeno skladište ŽRS-a

Javna preduzeća Srpske udvostručila dugove

Dugovi javnih preduzeća u Republici Srpskoj udvostručili su se u poslednjih pet godina i dostigli skoro milijardu maraka, pokazuju zvanični podaci ministarstva finansija. Zbog toga gotovo četvrtinu ukupnog javnog duga države, sada čine dugovi pet javnih preduzeća od kojih većina nije u stanju da ih vraća pa se krediti otplaćuju iz budžeta.

Više od pola duga javnih preduzeća ide na teret Puteva, Autoputeva i Željeznica, a u resoru saobraćaja tvrde da je sve i jedna marka potrošena namjenski. Najavljuju da će javna preduzeća uskoro biti sposobna da sama vraćaju dugove.

“To je tako riješeno da se zadužuju naša javna preduzeća a da Servisira vlada te dugove.Vi znate da smo mi sa željeznicama krenuli u proces restruktuiranja gdje će i pitanje javnog duga biti riješeno u narednom periodu.Sa autoputevima je slična situacija samo što su oni u povoljnijem položaju”, rekao je ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić.

Za rekonstrukciju 100 kilometara pruge od Jošavke do Doboja Željeznice su još 2004. podigle kredit od 160 miliona maraka. Prugu obnavljaju 11 godina a ove godine trebala bi biti povučena poslednja tranaša kredita za finalne radove. Osim dugogodišnjih gubitaša, u ukupnom dugu države učestvuje i jedno od najuspješnijih preduzeća.Elektroprivreda Srpske duguje 175 miliona maraka ali za razliku od željeznica, svoje dugove sama plaća. U rukovodstvu kažu da su dugovi nastali za vrijeme bivše vlasti jer je elektroprivreda tad poslovala sa gubitkom.

“To su kreditne linije koje su davale ove finansijske institucije dosta povoljno a i jednim dijelom za restruktuiranje energoetskog sektora u skladu sa direktivama EU. U tom periodu kao što sam naglasio od 1998-2006 elektroprivreda je nažalost negativno poslovala. Elektroprivreda tek 2008. godine poćinje pozitivno poslovati”, smatra izvršni direktor Elektroprivrede Srpske.

Posljednju kariku u lancu čine dugovi Investiciono razvojne banke koja u posljednje vrijeme muku muči sa naplatom potraživanja i sve manje odobravaju kredite. Iako je 647 miliona marka od prodaje Telekoma nalazi u opticaju, te je sačuvano kao trajni kapital Republike Srpske u okviru IRB, ova banka na međunarodnom tržištu kapitala zadužena je 208 miliona maraka.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender