29. 09. 2020.
Sporna nabavka čak 30 službenih vozila

Sporna nabavka čak 30 službenih vozila

Sporna nabavka čak 30 službenih vozila

Revizija, istovremeno, navodi da Granična policija još nije usvojila ni podzakonski akt koji bi regulirao isplatu posebnog dodatka na plate, što su dvije glavne, ali ne i zanemarive zamjerke na poslovanje ove institucije.

Također, u odnosu na izvještaj iz 2013. godine revizori upozoravaju na određeni broj nerealizovanih preporuka.

“Nije obezbijeđena dosljedna primjena odluke o potrošnji fiksnih telefona, nisu preispitana prava neograničenog korištenja dijela službenih vozila, kao i slučajevi zaduživanja jednog lica sa dva vozila. Takođe, nisu preispitani visoki izdaci održavanja pojedinih vozila, a sredstva za internu reprezentaciju nisu korištena u skladu sa njenom namjenom definisanom internim aktima. Nabavka službenih vozila izvršena je na sličan način kao i 2013. godine kada su konstatovane određene slabosti”, upozoravaju revizori.

Naime, na osnovu odluke bivšeg direktora (Vinka Dumančića) 10. februara 2014. pokrenut je postupak za nabavku 30 putničkih vozila, planirane vrijednosti 1,2 miliona KM. Javilo se šest ponuđača, od koji se četiri bave prodajom VW programa, a među njima i firma M.R.M. d.o.o. iz Ljubuškog, odakle je porijeklom i sam Dumančić.

Ovoj je firmi u maju i dodijeljen ugovor (u vrijednosti oko 1,22 miliona KM), međutim, istraživanjem tržišta, cijena i tehničkih specifikacija vozila iz klase revizori su konstatirali da sve uslove iz tenderske dokumentacije ispunjava samo golf 7 (1.6 TDI BMT 4 motion).

“Stoga smo mišljenja da provođenjem postupka javnih nabavki u konkretnom slučaju nije u dovoljnoj mjeri osigurana pravična konkurencija, što je jedan od osnovnih principa Zakona o javnim nabavkama BiH”, upozoravaju revizori.

Inače, GP BiH u 2014. odobren je budžet u iznosu oko 71,2 miliona KM, od čega je samo na plate i naknade na plata potrošeno oko 50,1 milion.

Revizori navode da je broj zaposlenih u GP BiH sa 31. decembrom iznosio 2.227, što je za 419 službenika manje u odnosu na ukupan broj predviđenih radnih mjesta (2.646).

Kada je, pak, riječ o policijskom dodatku, revizori ističu da podzakonski akt koji bi regulirao strukturu i visinu dodatka još nije donesen.

Čak oko 9,7 miliona KM iznosile su naknade za zaposlene, dok je GP BiH na putne troškove u 2014. potrošila oko 206.000 KM, a na telefone i PTT usluge oko 301.000 KM. Ovdje vrijedi napomenuti da je sve do polovine prošle godine direktor imao čak 800 KM limita potrošnje mobitela, što je kasnijom odlukom novog direktora umanjeno za pola.

Granična policija nije previše štedjela ni na nabavci materijala (oko 2,1 milion KM), ali ni na izdacima za upotrebu vozila (oko 1,8 miliona KM).

Na zamjerke revizora iz GP BiH ističu da su prijedlog odluke o policijskom dodatku uputili Ministarstvu sigurnosti BiH odmah nakon stupanja na snagu Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH (još u julu 2008. godine), te da su do sada više puta urgirali da se donese ovaj podzakonski akt.

U vezi sa nabavkom službenih vozila, iz GP navode da su postupili u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, te ispoštovali osnovne principe jednakosti, nediskriminacije, transparentnosti te osigurali aktivnu i pravičnu konkurenciju među potencijalnim dobavljačima.

(Nezavisne)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender