22. 09. 2020.
NEMA POVREDE VITALNOG NACIONALNOG INTERESA U ODLUCI O REFERENDUMU

NEMA POVREDE VITALNOG NACIONALNOG INTERESA U ODLUCI O REFERENDUMU

NEMA POVREDE VITALNOG NACIONALNOG INTERESA U ODLUCI O REFERENDUMU

U saopštenju se dodaje da je Vijeće, odlučujući o zahtjevu Kluba delegata bošnjačkog naroda, ocijenilo da osporenom odlukom nisu povrijeđena prava iz okvira zaštite vitalnog nacionalnog interesa bilo kojeg konstitutivnog naroda, pa tako ni bošnjačkog.

“Odluka o raspisivanju republičkog referenduma se, prema ocjeni Vijeća, ne odnosi na pripadnike nijednog konstitutivnog naroda pojedinačno, te ne sadrži odredbe kojima se diskriminišu ili favorizuju pripadnici nekog od ovih naroda”, ističe se u saopštenju.

Vijeće je ocijenilo da odluka o raspisivanju republičkog referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH nema nacionalni predznak, već se, nezavisno od njihove nacionalne pripadnosti, podjednako odnosi na sve građane koji slobodno disponiraju svojim pravom da učestvuju na referendumu.

Prema ocjeni Vijeća, Klub delegata bošnjačkog naroda, navodeći razloge zbog kojih smatra da se odlukom o raspisivanju republičkog referenduma povređuje njihov vitalni nacionalni interes, u suštini iznosi pretpostavke o mogućim zloupotrebama iste što ne može biti predmet ocjene u ovom postupku, navode iz Ustavnog suda Srpske.

U saopštenju se dodaje da navodi kojima se ukazuje na prekoračenje nadležnosti zakonodavnog organa, mogućnost ugrožavanja ravnopravnosti građana a nezavisno od njihove nacionalne pripadnosti, te na potencijalnu nemogućnost krivičnog gonjenja i procesuiranja u predmetima ratnih zločina počinjenim nad pripadnicima bošnjačkog i drugih naroda u BiH i slično, ne mogu biti predmet ocjene u postupku pred ovim vijećem, već eventualno u postupku apstraktne ocjene ustavnosti pred Ustavnim sudom Republike Srpske.

“Zahtjev za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Vijeće može ocjenjivati samo u odnosu na odredbe Ustava Republike Srpske kojima su definisani vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda, kao i postupak pred ovim vijećem za njegovu zaštitu, te pozivanje podnosioca zahtjeva na praksu Ustavnog suda BiH nije od značaja za odlučivanje u ovom predmetu”, navedeno je u saopštenju.

Iz Ustavnog suda podsjećaju da je Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske podnio Vijeću za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu Republike Srpske zahtjev za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa osporenom odlukom o raspisivanju referenduma.

Klub Bošnjaka je u svom zahtjevu naveo da se povreda vitalnog interesa ovoga naroda ogleda, između ostalog, u tome što se predmetnom odlukom osporavaju pravosudne institucije BiH čime se dovodi u pitanje procesuiranje najtežih oblika ratnih zločina počinjenih nad bošnjačkim i drugim narodima.

U zahtjevu se isticalo da Narodna skupština Republike Srpske nije ovlašćena da raspiše referendum jer se on tiče materije koja je u nadležnosti BiH.

Klub Bošnjaka smatra da Narodna skupština Srpske nije ovlašćena da traži izjašnjenje građana o konačnim i obavezujućim odlukama visokog predstavnika, te da je moguće neprovođenje njegovih odluka kvalifikaovno kao antidejtonsko djelovanje suprotno Ustavu BiH, a time i vitalnom nacionalnom interesu bošnjačkog naroda.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 15. jula odluku o raspisivanju referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH.

Prema Odluci Narodne skupštine Republike Srpske, referendumsko pitanje glasi “Da li podržavate neustavno i neovlašćeno nametanje zakona od visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH, posebno nametnute zakone o Sudu i Tužilaštvu BiH i primjenu njihovih odluka na prostoru Republike Srpske?”.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender