21. 10. 2020.
Projekat kreativnih aktivnosti za odrasla lica sa autizmom

Projekat kreativnih aktivnosti za odrasla lica sa autizmom

Projekat kreativnih aktivnosti za odrasla lica sa autizmom

Udruženje za pomoć licima sa autizmom “Djeca svjetlosti” iz Banjaluke realizuje projekat kreativno-okupacionih aktivnosti za odrasla lica sa autizmom, čiji je cilj poboljšanje kvaliteta njihovog života i članova njihovih porodica.

“Na realizaciju ove inicijative podstakla nas je želja da socijalizujemo naše najugroženije korisnike, odrasle osobe i pružimo im priliku da ostvare svoje osnovne ljudske potrebe – da budu korisna društvena bića, steknu neophodne životne vještine, poboljšaju stepen socijalizacije i budu produktivni”, navode iz Udruženja “Djeca svjetlosti”.

U prvoj fazi projekta predviđena je nabavka neophodnih materijala za realizaciju kreativne i okupacione radionice.

Sljedeći korak podrazumijeva prenošenje znanja terapeuta na volontere i korisnike obuhvaćene projektom, razvijanje njihove kreativnosti prilikom izradi ukrasnih predmeta, te sveobuhvatan rad na razvijanju motorike i kulinarskih sposobnosti.

Projekat će biti realizovan do kraja novembra, a grad Banjaluka ga je podržao sa 2.300 KM.

Grad Banjaluka će u ovoj godini sufinansirati 18 projekata udruženja građana/nevladinih organizacija, a iz budžeta će za ovu namjenu biti izdvojeno ukupno 32.800 KM.

Iznos sredstava, koja su dodijeljena na osnovu javnog poziva, kreće se od 1.000 do 3.800 KM.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender