18. 09. 2020.
Raspisan Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i aktivnosti u oblasti podrške porodici

Raspisan Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i aktivnosti u oblasti podrške porodici

Raspisan Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i aktivnosti u oblasti podrške porodici

Projekti i aktivnosti u oblasti podrške porodici mogu biti predloženi od strane registrovanih pravnih lica na teritoriji Republike Srpske, koja svojim radom doprinose stvaranju i poboljšanju uslova za razvoj zdravih porodica, promovišu porodične vrijednosti i odgovorno roditeljstvo, doprinose borbi protiv nasilja u porodici, razvijaju programe i učestvuju u obuci stručnjaka koji rade sa djecom, mladima i porodicama radi podizanja kvaliteta porodičnog života, doprinose stvaranju uslova za povećanje nataliteta, brinu o starima te preduzimaju druge mjere za unapređenje demografske politike u Republici Srpskoj.
Prijavljeni projekti i aktivnosti treba da se odnose na sljedeće tematske oblasti:
a) da su od opšteg interesa za Republiku Srpsku i jedinicu lokalne samouprave,
b) da doprinose razvoju porodice i podizanju kvaliteta porodičnog života,
v) da promovišu porodične vrijednosti i odgovorno roditeljstvo,
g) da doprinose povećanju nataliteta u Republici Srpskoj,
d) da doprinose sprečavanju nasilja u porodici i zbrinjavanju žrtava nasilja u
porodici,
đ) da razvijaju programe i učestvuju u obuci stručnjaka koji rade sa djecom,
e) da doprinose brizi o starima.

Raspodjela budžetskih sredstava vrši se za finansiranje i sufinansiranje:

a) projekata i aktivnosti udruženja i organizacija za afirmaciju porodice do 3.000,00 KM

b) projekata i aktivnosti neprofitnih udruženja i organizacija za afirmaciju porodice do 3.000,00 KM.

Konkurs je otvoren 21 dan od dana objavljivanja, a prijava na konkurs se podnosi isključivo na propisanom obrascu koji se može preuzeti na internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta: www.vladars.net

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender