29. 09. 2020.
NSRS nastavlja raspravu o Prijedlogu ekonomske politike

NSRS nastavlja raspravu o Prijedlogu ekonomske politike

Referendum ipak neće biti 15. novembra?

Odluka Ustavnog suda o referendumu objavljena je juče u “Službenom glasniku Srpske”, broj 78, na 11. strani, a ranija odluka Narodne skupštine je predviđala da referendum bude raspisan prve nedjelje nakon isteka roka od 50 dana od dana objavljivanja odluke u “Službenom glasniku”.

Iako su Nezavisne novine danas objavile da će referendum koji je raspisala Narodna skupština Republike Srpske o pravosudnim institucijama i nametnutim odlukama visokih predstavnika biti održan 15. novembra, taj rok će početi da teče tek onog trenutka kad u Službenom glasniku Republike Srpske bude objavljena odluka NS RS o raspisivanju referenduma, a koja još nije objavljena.

RTRS takođe saznaje da odluka NS RS o održavanju referenduma ne može biti objavljena u Službenom glasniku dok i Vijeće naroda ne usvoji odluku o izboru Komisije za sprovođenje referenduma u Republici Srpskoj o Sudu i Tužilaštvu BiH.

Kasipović: Odluku o referendumu objavljuje parlament

Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović izjavio je da je u pojedinim medijima pogrešno izračunato da će referendum o radu Suda i Tužilaštva BiH u Republici Srpskoj biti održan 15. novembra.

– Od datuma objavljivanja odluke suda o ovom pitanju  ne može se izračunati vrijeme referenduma. Odluku treba da objavi Narodna skupština Republike Srpske i tek nakon nje teku rokovi, rekao je Kasipović.

Referendumsko pitanje će glasiti “Da li podržavate neustavno i neovlašćeno nametanje zakona od strane visokih predstavnika međunarodne zajednice u BiH, posebno nametnute zakone o Sudu i Tužilaštvu BiH i primjenu njihovih odluka na teritoriji RS?”.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender