23. 09. 2020.
Dodik: Imamo prijedloge kandidata za potpredsjednike stranke

Dodik: Imamo prijedloge kandidata za potpredsjednike stranke

Dodik pisao Ban Ki Munu: Savjet bezbjednosti da odbije izvještaj visokog predstavnika

Banjaluka – Republika Srpska traži da generalni sekretar UN, Savjet bezbjednosti UN i članovi međunarodne zajednice odbiju Specijalni izvještaj visokog predstavnika u BiH upućen UN u kojem navodi da vlasti Srpske krše Dejtonski sporazum aktivnostima u pogledu organizovanja referenduma o pravosuđu BiH i ovlaštenjima visokog predstavnika.

U pismu predsjednika Srpske Milorada Dodika generalnom sekretaru UN Ban Ki Munu ističe se da Republika Srpska izražava snažno protivljenje Specijalnom izvještaju u kom visoki predstavnik u BiH Valentin Incko “zaključuje” da Srpska krši Dejtonski mirovni sporazum.

Predsjednik Srpske u pismu, čiji je sastavni dio Odgovor Vlade na Specijalni izvještaj visokog predstavnika generalnom sekretaru UN, napominje da visoki predstavnik nije dostavio primjerak tog izvještaja Srpskoj, a da ga je objelodanio tek 17. septembra.

“Iz razloga koje detaljno obrazlažemo u Odgovoru Republike Srpske, visoki predstavnik nema pravni autoritet da proglašava takav zaključak /da Srpska krši Dejtonski mirovni sporazum/, a njegovo pravno rezonovanje i činjenice koje je iznio u prilog svog zaključka u potpunosti su neosnovani”, naveo je Dodik u pismu generalnom sekretaru UN.

Dodik je ocijenio da izvještaj visokog predstavnika u BiH predstavlja nastavak dugogodišnjeg obrasca suzbijanja neslaganja sa samoproklamovanim autoritetom visokog predstavnika da jednostrano, putem odluka, oktroiše zakone, mijenja ustave i kažnjave sve koji nisu saglasni sa njegovim postupcima.

“U Odgovoru na izvještaj visokog predstavnika, Srpska argumentuje zašto Savjet bezbjednosti i ostali pripadnici međunarodne zajednice treba da se pridruže Srpskoj u odbijanju ‘zaključka’ visokog predstavnika i teških grešaka u pogledu zakona i činjenica iznesenih u njegovom izvještaju”, pojašnjava Dodik.

Srpska u odgovoru dokazuje da visoki predstavnik, uprkos njegovim tvrdnjama, nije “vrhovni autoritet” za tumačenje Dejtonskog mirovnog sporazuma.

“Aneks 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao jedini izvor autoriteta visokog predstavnika, daje mu pravo da tumači samo Aneks 10. Štaviše, tvrdnja visokog predstavnika da je vrhovni autoritet za tumačenje Ustava BiH i odluka Ustavnog suda BiH pravno je neutemeljena”, navedeno je u dopisu generalnom sekretaru UN.

Uz to, naglašava Srpska, visoki predstavnik nema autoritet da proglašava da Republika Srpska “krši” Dejtonski mirovni sporazum, a to pravo imaju samo ugovorne strane.

Dodaje se da Savjet bezbjednosti UN nikada nije imao namjeru da proširi ograničen autoritet visokog predstavnika iz Aneksa 10.

“Posebno, visokom predstavniku nikada nije dao dozvolu da odlukama nameće zakone, kažnjava građane izvan suda, zaobilazi Ustavni sud ili na drugi način vlada kao da je u potpunosti iznad BiH i međunarodnog prava. Srpska nikada nije prihvatila protivpravno prisvajanje autoriteta visokog predstavnika”, podsjeća se u dopisu.

Navodi se i da je planirani referendum Republike Srpske zaštićen Ustavom BiH, Dejtonskim mirovnim sporazumom i međunarodnim pravom i da Ustav BiH prioritet izričito stavlja na zaštitu ljudskih, političkih i građanskih prava i osnovih sloboda u odnosu na svaki drugi zakon, te Srpskoj izričito daje pravo i obavezu da obezbijedi poštovanje tog načela.

“Republika Srpska ima ustavnu dužnost da štiti prava svojih građana, koja su visoki predstavnik, nametnutim zakonima i postupcima, i institucije koje je kreirao, narušili”, napominje se u dopisu.

Republika Srpska upozorava da bi svaki pokušaj suzbijanja referenduma, kojim se traži mišljenje javnosti, predstavljao povredu prava na slobodu izražavanja garantovanog Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima.

Takođe, ističe se da referendum garantuje zaštitu naročito zato što je visoki predstavnik spriječio svako osporavanje njegovih postupaka i vansudski kažnjavao građane koji su im se usprotivili.

“Planirani referendum Republike Srpske značajan je element njenih nastojanja da se sprovedu ključne reforme pravosuđa BiH. Reforme su nužne, na primjer, da bi se prekinula diskriminacija srpskih žrtava ratnih zločina, zaustavilo nezakonito proširenje nadležnosti Suda BiH, unaprijedila transparentnost pravosuđa BiH i izvršila bitna odluka Evropskog suda za ljudska prava”, navodi se u dopisu.

Dodaje se da je referendum nužan djelimično i zato što je visoki predstavnik spriječio svaku pravnu reviziju svojih odluka i drugih postupaka, bilo pred Ustavnim sudom BiH, Evropskim sudom za ljudska prava ili bilo kom institucijom.

“Uporedo s pripremama za referendum, Republika Srpska energično prati reformu pravosuđa u okviru strukturisanog dijaloga o pravosuđu sa EU, inicijativom koja je nedavno pokazala prve nagovještaje napretka. Planirani referendum Srpske je bitan i legitiman mehanizam podrške nastojanjima Republike da reformiše institucije koje imaju direktan i negativan uticaj na njene građane”, napominje se u dokumentu.

Takođe, Republika Srpska upozorava da se u izvještaju visokog predstavnika pogrešno pretpostavlja da će Republika odgovoriti na rezultate referenduma nezakonitim postupcima.

“Na referendumu se ne donosi nikakva odluka već građani Srpske iskazuju svoje mišljenje, što je zagarantovano kao pravo građana u svim demokratskim državama. Dakle, ne može se reći da održavanje referenduma predstavlja kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma”, stav je Republike Srpske.

Takođe, prema Zakonu o referendumu i građanskoj inicijativi Republike Srpske, Narodna skupština Srpske donosi odgovorajuće odluke tek nakon održanog referenduma, u roku od šest mjeseci.

“Ovaj proces donošenja odgovarajućih odluka biće predmet rasprave u institucijama Srpske i BiH. Šta god da Republika Srpska odluči da preduzme kao odgovor na rezultat referenduma biće u skladu sa ustavima BiH i Srpske. Visoki predstavnik je pogrešno osudio Srpsku za postupke nakon referenduma koje nije naveo, a koje Republika nije ni preduzela”, napominje se u dopisu.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender