02. 12. 2020.
Koje igre usporavaju ili oštećuju razvoj dјece, a da toga nismo svјesni

Koje igre usporavaju ili oštećuju razvoj dјece, a da toga nismo svјesni

Koje igre usporavaju ili oštećuju razvoj dјece, a da toga nismo svјesni

Sjajno i uvijek aktuelno predavanje dr Ranka Rajovića na Konferenciji o vaspitanju i obrazovanju u ranom djetinjstvu održanoj u Sarajevu prije tri godine.

Ko je dr Ranko Rajović?

Ljekar specijalista interne medicine. Tokom rada na Institutu za interne bolesti (Medicinski fakultet Novi Sad), bavio se neuroendokrinologijom i istraživao uticaj REM faze spavanja na imuni sistem. Osnivač je Mense u nekoliko država (Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora, Srbija, a pomogao je pri osnivanju Mense u Makedoniji i Ukrajini). Autor je programa NTC sistem učenja koji se bazira na primeni neurofioziologije u pedagogiji, a program se sprovodi u 14 država Evrope (na državnom nivou ili u fazi pilot projekta). Autor programa je predavač na 6 fakulteta u 4 države (Filzofski fakultet Novi Sad, Učiteljski fakultet Beograd, Učiteljski fakultet Užice, Pedagoški fakultet Ljubljana, Filozofski fakultet Nikšić i Pedagoški fakultet Banja Luka) i na nekoliko visokoškolskih ustanova u Srbiji (Visoke škole za vaspitače u Kikindi, Novom Sadu, Vršcu i Šapcu). Autor je 3 knjige i 2 didaktičke igre (za primjenu NTC programa). Učestvovao u mnogobrojnim projektima, vezano za primjenu NTC programa (član stručnog tima vlade AP Vojvodine za uvođenje bilingvalne nastave; IPA CBC projekti Rumunija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Mađarska, Crna Gora, Hrvatska; projekat UNICEF-a i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske „Rana detekcija i stimulacija djece sa posebnim obrazovnim potrebama”, član stručnog tima za EU poslove AP Vojvodine; član stručnog tima u Savezu učitelja Srbija za rad sa darovitom djecom itd).

Član je Komiteta za darovitu dhecu u okviru svhetske Mense od 2002. godine, a od 2010. godine obavlja funkciju predshednika Komiteta svhetske Mense za darovitu dhecu. Oženjen, otac četvoro dhece, živi i radi na relaciji Novi Sad, Ljubljana.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender