24. 06. 2021.
U kakvom su stanju dječija igrališta u Banjaluci

U kakvom su stanju dječija igrališta u Banjaluci

U kakvom su stanju dječija igrališta u Banjaluci

I tamo gdje postoje dječija igrališta se svode na jedan tobogan, par ljuljaški i to bi i otprilike bilo to. U mnogim naseljima pomenuti rekviziti su dotrajali, polomljeni, zahrđali ili jednostavno stari i treba ih zamijeniti.

Većina mjesnih zajednica koje su udaljene od centra grada dječjim igralištem nazivaju u stvari školsko dvorište u kojem ima jedna do dvije ljuljaške i eventualno klackalica. S druge strane u novijim gradskim naseljima u centru i bliže centru grada dominiraju zgrade i parkinzi, a djeca se često igraju na betonu i asfaltu jer niko nije mislio da su važne zelene površine ili dječije igralište.

Posljednja inicjativa za igralište stigla je iz MZ Nova Varoš u kojoj kažu da imaju tri dječija igrališta, ali koja nemaju više od tri sprave za igru, tako da se i ne mogu smatrati za igrališta. Oko 50 roditelja je slalo dopise da pokušam uticati na gradsku vlast da bude uređeno bar jedno pravo igralište za mališane.

Na Laušu igrališta i nema, a neposredno prije izbora ”započeti su radovi” na mjestu koje sada izgleda ovako:

Lauš igralište

U nekim naseljima i ulicama ljudi su se sami organizovali da naprave bar mali kutak za bezbrižnu dječiju igru. U MZ Česma članovi i prijatelji FK Rekreativo samoinicijativno su sagradili igralište, ali to je bilo prije 6 godina i potrebno je sve obnoviti i ponovo urediti:

20150930_171017

Ni na Starčevici nije mnogo bolje:

Igralište Starčevica 1

U Obilićevu još od proljeća traže da se dječije igralište obnovi, ali prije svega da se ogradi i uredi jer su odmah u blizini kontejneri, a i automobili se parkiraju na ivicu igrališta:

Obilićevo

Iz Odjeljenja za komunalne, stambene poslove i poslove saobraćaja nedavno su objasnili da za ovu godinu nije planirana izgradnja dječjih igrališta na teritoriji grada, ali da je u planu sanacija postojećih. Programom zajedničke komunalne potrošnje za 2015. godinu za redovno održavanje komunalne opreme u koju spadaju i igrališta planirano je 67.000 KM.

S druge strane u inicijativi “Naš prostor” kažu da grad nema viziju na koji način bi trebalo organizovati prostor u skladu sa izazovima 21. vijeka.

”U modernim trendovima razvoja gradova, mnogo više pažnje poklanja se zaštiti preostalih javnih i zelenih površina, te njihovom stavljanju u funkciju dobrobiti svih građana. Uništavanje preostalih malobrojnih zelenih i javnih površina u gradu pokazuje da ovde nemaj vizije na koji način bi trebalo voditi i organizovati grad koji treba i može odgovoriti izazovima 21. vijeka ”.

 

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender