19. 06. 2021.
BiH: Fizičko kažnjavanje djece uskoro će biti zabranjeno

BiH: Fizičko kažnjavanje djece uskoro će biti zabranjeno

BiH: Fizičko kažnjavanje djece uskoro će biti zabranjeno

Inicijativu za donošenje ovog zakona trebao bi do kraja ove godine podnijeti Savjet za djecu BiH.

Prema riječima pomoćnice ministra za ljudska prava BiH i članice Savjeta za djecu Salihe Đuderije, Savjet ministara BiH je u junu usvojio Akcioni plan za djecu BiH 2015.-2018. godine i obavezao se da zakonom izričito zabrani svako tjelesno kažnjavanje djece u svim postavkama, uključujući i kažnjavanje kod kuće, prenosi Klix.

Podsjetila je i da je UN-ov komitet u svom periodičnom izvještaju za BiH izrazio zabrinutost prisutnošću fizičkog kažnjavanja djece u porodici i dao preporuku da se i ovaj vid nasilja zakonom zabrani.

Ovu inicijativu je u Republici Srpskoj već podnio Ombudsman za djecu.

“Zatražili smo izmjenu Porodičnog zakona u kome bi se jasno i nedvosmisleno zabranilo fizičko kažnjavanje djece, ne s ciljem da se djeci omogući da rade šta hoće, nego da se djeca disciplinuju nenasilnim metodama, kao što je slučaj u obrazovnim ustanovama i institucijama”, kazala je Ombudsman za djecu RS Nada Grahovac.

S druge strane, psiholog Aleksandar Milić, iako se protivi svakom vidu nasilja nad djecom, ipak smatra da je donošenje ovakvog zakona preuranjeno jer je zakon taj koji će najlošije precizirati i najlošije sankcionisati, a biće narušena i porodična klima, kao i obrazovni autoritet samog roditelja. Takođe, smatra da bi se otvorio i prostor za širenje lažnih optužbi djeteta kada mu god nešto nije po volji.

Na taj način ćemo se, kaže Milić, više baviti posljedicama, a ne uzrocima, te bi stoga ova inicijativa za donošenje zakona trebala biti povod da se poradi na funkcionalnosti porodice. Pod funkcionalnošću se podrazumijeva angažovanje oko djece, rad s njima, obrazovno vođenje, objašnjavanje, učenje, stvaranje radnih navika, bez primjene prinude i bilo kakvih grubosti.

“Ako se s djecom kvalitetno radi, imaće dobre navike i neće biti potrebe za zabranama, iako kvalitetno vođenje u obrazovnom pristupu podrazumijeva i učenje djece šta je to poželjno i prihvatljivo i šta je nedozvoljeno ponašanje. Najmanje su poželjni batina, prinuda i agresivnost, kojih ne tvrdimo da nema, ali se ne mogu regulisati zakonski”, pojašnjava Milić.

Sva istraživanja koja su rađena u našoj zemlji kažu da roditelji još uvijek batinama “odgajaju” djecu i većina ih smatra da nije svaki udarac fizičko zlostavljanje. Tako UNICEF-ovo istraživanje koje je objavljeno prošle godine pokazuje da su fizičko i emocionalno kažnjavanje metode koje koristi više od 50 posto roditelja u regiji. Povisiti ton na dijete i udariti ga po stražnjici kao obrazovnu metodu, prema ovom istraživanju, koristi 55 odsto roditelja u BiH.

(ATV)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender