03. 12. 2020.
Nove pošiljke neispravnog mlijeka

Na nekoliko farmi u RS prisutan aflatoksin u mlijeku

U kontrolnom uzorkovanju mlijeka u toku oktobra na nekoliko farmi u Republici Srpskoj, koje kao stočnu hranu koriste kukuruz iz prethodnih godina, utvrđeno je prisustvo aflatoksina iznad dozvoljenih granica.

Nakon ovoga je sa tih farmi automatski obustavljen otkup mlijeka. U Republici Srpskoj preduzete su sve neophodne mjere na monitoringu, prevenciji i suzbijanju pojave aflatoksina u hrani, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

U saopštenju se navodi da je formiran stručni tim na nivou Vlade Republike Srpske za praćenje uticaja suše, koji je utvrdio i sproveo Plan monitoringa mikotoksina u stočnoj hrani, kao i da se kontinuirano sprovode kontrole uzoraka stočne hrane i mlijeka na prisustvo mikotoksina.

Stručne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kontinuirano prenose znanja i tehnologije poljoprivrednim proizvođačima radi prevencije i suzbijanja mikotoksina, sa posebnim aspektom na korištenje adsorbenata u ishrani muznih grla.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender