26. 11. 2020.
Smještaj u staračkim domovima od 600 do 1.500 KM

Smještaj u staračkim domovima od 600 do 1.500 KM

Smještaj u staračkim domovima od 600 do 1.500 KM

BANJALUKA – Cijene u staračkim domovima na području grada kreću se od 600 KM do 1.500 KM, zavisno od usluge koju nude, a kada su kapaciteti u pitanju, u nekima slobodnih mjesta ima, dok u nekim postoje liste čekanja

Smještajni kapacitet JU Gerontološki centar je od 300 mjesta, koja su sva popunjena, te su oformili listu čekanja, na kojoj se trenutno nalazi 18 imena.

Vinko Lolić, direktor JU Gerontološki centar, kaže da je lista čekanja pokazatelj kakvu uslugu pružaju, te da su  formirane dvije vrste cijena u zavisnosti od potreba korisnika, ali i dvije vrste ugovora.

“Za osobe koje su potpuno psihički i fizički zdrave cijena je 650 KM mjesečno, dok za osobe kojima je potrebna pomoć 24 časa cijena iznosi 725 KM”, govori Lolić.

Dodaje da ugovore potpisuju sa Centrom za socijalni rad Banjaluke ili bilo koje druge opštine koji podnose zahtjev za smještaj, te sa djecom ili srodnicima starih osoba.

Da bi se dobilo mjesto u domu, potrebno je prikupiti određenu medicinsku dokumentaciju sa obavezno očitanim snimkom pluća, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci, kao i nalazom psihijatra da ne postoje nikakve kontraindikacije za smještaj potencijalnog korisnika.

U JU Dom penzionera smještajni  kapacitet trenutno nije popunjen, imaju 114 korisnika, a raspolažu sa 250 ležajeva. Ovaj dom nudi uslugu primarne zdravstvene zaštite, stanovanje, ishranu i njegu.

Siniša Smolić, socijalni radnik u JU Dom penzionera, kaže da se cijene kreću od 850 do 1.500 KM mjesečno, u zavisnosti od vrste usluge.

“Cijena jednokrevetne sobe na prvom i drugom spratu u vidu hotelskog smještaja iznosi 1.250 KM, a 850 KM dvokrevetna, takođe na trećem spratu nalazi se stacionarni dio sa medicinskim krevetima, dok je za smještaj na tom dijelu u jednokrevetnoj sobi u zavisnosti od korisnika potrebno izdvojiti od 1.250 KM do 1.500 KM, a dvokrevetnoj od 850 do 1.250 KM”, govori Smolić i ističe kako ovaj dom nudi popust za porodice poginulih boraca.

Socijalni centar “Caritasove” biskupije “Ivan Pavao II” brine o 70 starijih lica, u kojem je smještajni kapacitet trenutno popunjen.

Upravnica Žaklina Garić kaže da, ukoliko se u tom domu uprazni mjesto, novi zahtjevi se rješavaju po datumu dospijeća dostavljenih zahtjeva za smještaj, dok je vrijeme čekanja različito i određen broj starijih osoba nije u stanju čekati slobodno mjesto.

“Cijene se kreću od 750 KM do 1.050 KM u zavisnosti od zdravstvenog stanja korisnika, odnosno da li je pokretan, polupokretan ili nepokretan”, objašnjava Garićeva.

Iz Ustanove socijalne zaštite za smještaj starijih lica  “Mildom” govore da se cijene mjesečno kreću od 600 KM za pokretna, a  700 KM za nepokretna lica, dok je u sklopu cijene uračunata kompletna zdravstvena njega, odvoz i dovoz ljekaru, kontrole, pregledi, ishrana i higijena.

Bisera T., koje je smještena u jedan od banjalučkih domova, kaže da je živjela sama, djeca su joj u inostranstvu, pa kada joj se zdravstveno stanje pogoršalo, a samoća bila sve teža, odlučila se za tu vrstu smještaja.

“U domu imam njegu, a i družim se sa ostalim korisnicima”, govori ona.

Jedna Banjalučanka nam je rekla da nepokretnu baku nije uspjela da smjesti u dom, jer nije bilo mjesta u tom trenutku, pa se odlučila na pomoć njegovateljice koja dolazi u kućne posjete.

U sistemu socijalne zaštite RS u nadležnosti Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS djeluju tri ustanove za smejštaj starijih lica i to su JU Gerontološki centar Banjaluka, JU Dom za starija lica Prijedor i JU Dom za starija lica Istočno Sarajevo, čiji je osnivač Vlada RS, kao i 13 privatnih domova za starija lica koji su ispunili potrebne uslove.

Pravo na subvencije

Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS kažu kako pravo na subvencije za smještaj u dom za starija lica imaju one osobe koja nisu radno sposobne, imaju više od 65 godina, nemaju svoja primanja niti srodnike koji su prema odredbama Porodičnog zakona RS dužni da se o njima staraju ili srodnici nisu u mogućnosti da preuzmu brigu o njima. U takvim slučajevima ovo ministarstvo korisniku putem nadležnog centra za socijalni rad uplaćuje od 100 do 150 KM.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender