25. 11. 2020.
Da li je opasno držati mobilni telefon u džepu

Da li je opasno držati mobilni telefon u džepu

Evropski parlament izglasao ukidanje rominga u članicama EU

BRISEL – Zastupnici Evropskog parlamenta danas su u sklopu rasprave o paketu zakona o telekomunikacionom tržištu usvojili zabranu naknada za upotrebu mobilnih telefona u inostranstvu u okviru EU, poznatijih kao roming.

Zabrana će stupiti na snagu 15. juna 2017. godine, a usvojen je i prijedlog s jasnim pravilima o pravu pristupu interneta

Takođe, od 30. aprila 2016. godine naknade za roaming ne smiju prekoračiti 5 evrocenti za pozive, 2 evrocenta za SMS i 5 evrocenti po megabajtu za korištenje mobilnog interneta.

Ograničenja naknada za dolazne pozive odrediće se kasnije ove godine, ali trebale bi biti i niže od onih za dolazne.

Izuzeci u slučaju zloupotreba

U saopštenju Evropskog parlamenta istaknuto je da nacionalna regulatorna tijela mogu u iznimnim okolnostima odobriti operaterima minimalne naknade, ali samo ako mogu dokazati da ne mogu vratiti svoje troškove i da to utiče na domaće cijene.

Kako bi zaštitili industriju od zlupotreba, kao što je ‘stalni roaming’, operaterima bi u određenim okolnostima bilo dopušteno da naplaćuju malu naknadu, nižu od sadašnje, prema ‘fair use’ politici. Tačni podaci za to će biti definirani od strane Komisije i telekomunikacijskih regulatora.

Otvoren pristup internetu

Mrežna neutralnost, odnosno neutralnost interneta, načelo je prema kojem pružatelji internetskih usluga trebaju tretirati sav sadržaj, stranice, usluge, korisnike i programske osnovice jednako, bez diskriminacije.

Novim zakonom kompanije koje pružaju usluge pristupa internetu biti će obavezne ponuditi pristup internetu kojim će se čitav saobraćaj tretirati jednako, što znači da se neće moći blokirati ili usporavati stranice, aplikacije ili usluge nekih pošiljalaca, osim ako je to potrebno kako bi se poštovao sudski nalog, a u skladu sa zakonom, ili da se spriječi zagušenje mreže ili protiv cyber-napada.

Transparentna brzina preuzimanja i učitavanja usluga

Zastupnici Evropskog parlamenta osigurali su pružaoci internetskih usluga moraju dati korisnicima jasno i razumljivo objašnjenje o minimalnoj, uobičajeno dostupnoj, maksimalnoj i oglašenoj brzini preuzimanja i učitavanja usluga pristupa internetu u slučaju fiksnih mreža ili o procijenjenoj maksimalnoj i oglašenoj brzini preuzimanja i učitavanja usluga pristupa internetu u slučaju pokretnih mreža.

Svako značajno odstupanje od oglašenih brzina preuzimanja i učitavanja dati će pravo potrošaču na naknadu, kao što je prekid ugovora ili neka druga naknada. Nacionalne službe, u slučaju Hrvatske to je HAKOM, biti će odgovorne utvrditi da li je razlika u suprotnosti s ugovorom ili ne.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender