24. 07. 2021.
Konferencija u Banjaluci: Investicijski potencijal društava za osiguranje – šansa za razvoj zemalja regiona

Konferencija u Banjaluci: Investicijski potencijal društava za osiguranje – šansa za razvoj zemalja regiona

Konferencija u Banjaluci: Investicijski potencijal društava za osiguranje – šansa za razvoj zemalja regiona

U Banjaluci se održava 4. Konferencija na temu: Investicijski potencijal društava za osiguranje – šansa za razvoj zemalja regiona, u zajedničkoj organizaciji Agencije za osiguranje Republike Srpske i Centra za unapređenje tržišta osiguranja i finansijskih usluga – COFUS.

Konferencija je počela u 11 časova, u Kongresnoj sali „Hotela Jelena“ u Banjoj Luci, na adresi Jovana Dučića 25.

Teme konferencije:

– Da li je saosiguranje u zemljama CEFTA regiona model koji dodatno pojačava poziciju društava za
osiguranje kao institucionalnih investitora?
– Da li Sporazum o specijalnim i paralelnim vezama Republike Srpske i Republike Srbije može biti u
funkciji kreiranja modela saosiguranja kao podrške investicionom potencijalu društava za osiguranje?
– Podizanje nivoa znanja stanovništva o ulozi i značaju osiguranja (razvojna uloga društava za
osiguranje) – trenutno stanje i koje aktivnosti treba preduzeti u budućnosti?
– Da li država adekvatno koristi potencijal društava za osiguranje – dužnički ili partnerski odnos?
– Da li je dostignut prihvatiljv nivo znanja i vještina menadžmenta društava za osiguranje, te kakav je
kvalitet odlučivanja na strateškom nivou u radu upravnih odbora društava za osiguranje?
– Životna nasuprot neživotnih osiguranja, potencijali u investicijama, da li „neživot“ može učiti od
„života“?
– Šta možemo naučiti od zemalja zapadne Evrope kada je riječ o društvima za osiguranje kao
institucionalnim investitorima?
– Ulaganja društava za osiguranje u privredu (realni sektor), realnost ili želja?
– Da li je potrebno dodatno urediti regulatorna pravila i procedure tržišta osiguranja, kako bi se ojačala
pozicija društava za osiguranje kao institucionalnih investitora?

Panelisti koji govore na konferenciji:

– gđa Božana Šljivar, direktor Agencije za osiguranje Republike Srpske
– mr Mirko Petrović, generalni direktor kompanije Dunav osiguranje iz Beograda
– Vladimir Đorđević, samostalni savjetnik u Privrednoj komori Srbije
– dr Miroslav Miškić, generalni direktor društva Wiener osiguranje VIG a.d. Banja Luka
– Darko Lakić, direktor Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske
– Profesor dr Željko Šain, dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu
– Mladen Filipović, stručnjak za osiguranje sa višegodišnjim radom u Allianz Insurance u Beču
– Predstavnik Vlade Republike Srpske
– mr Darko Blaževski, predstavnik Agencije za superviziju osiguranja Republike Makedonije
– Predstavnik tržišta osiguranja iz Republike Hrvatske

Moderatori:

– mr Darko Stupar, predsjednik uprave Centra za unapređenje tržišta osiguranja i finansijskih usluga –
COFUS Banja Luka
– Branko Kecman, direktor Advantis Brokera

“Programom konferencije predviđena su uvodna izlaganja panelista, nakon čega će uslijediti diskusija, gdje će
prisutni imati priliku da učestvuju u raspravama zajedno sa predstavnicima regulatornih institucija,
predstavnicima društava za osiguranje iz zemlje i regiona – stručnjacima koji će podijeliti svoja iskustva i ideje
za unapređenje ovog važnog segmenta privrede”, navode organizatori.

 

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender