23. 06. 2021.
Jahićev “Rječnik bosanskog” izgubio podršku ANUBiH

Jahićev “Rječnik bosanskog” izgubio podršku ANUBiH

Jahićev “Rječnik bosanskog” izgubio podršku ANUBiH

Od “Bošnjačke asocijacije 33″, njenih suizdavača “Rječnika bosanskog jezika” i izdavača traži se da u impresumu, podacima o katalogizaciji i drugim stranicama kojima se identifikuju ova izdanja ni pod kojim uslovima i ni u kakvoj formulaciji ne navode ANUBiH kao pokrovitelja budućih izdanja.

Članovi Izvršnog odbora ANUBiH pregledali su sporne i neke druge odrednice Jahićevog “Rječnika bosanskog jezika” i zaključili da ta materija u nadležnosti Odjeljenja humanističkih nauka ANUBiH i da će stručnu ocjenu prepustiti tom tijelu.

Izvršni odbor vršio je uvid u istorijat odlučivanja o pokroviteljstvu, a Biblioteka Akademije bibliografsko istraživanje spornog rječnika.

Iz Akademije ističu da su oba postupka pokazala da postoje nepravilnosti, a između ostalog navodi se da nije postojalo odobrenje organa ANUBiH tadašnjem Centru za leksikologiju i leksikografiju da se da pokroviteljstvo Rječniku, niti da se akademik Muhamed Filipović označi kao lice koje predstavlja pokrovitelja, te da nijedan organ ANUBiH nije odobrio stavljanje loga ANUBiH na djelo.

Uvidom u pet tomova ovog rječnika uočena je ozbiljna povreda ne samo pravnih, već i etičkih normi u oblasti nauke i izdavaštva, navodi se u saopštenju koje je potpisao predsjednik ANUBiH akademik Miloš Trifković.

Rječnik “bosanskog” jezika DŽevada Jahića, koji se preporučuje kao literatura u školama i na fakultetima Federacije BiH, obiluje pogrdnim izrazima na račun Srba i pravoslavaca, poput, na primjer, riječi “đikan” koja se tumači kao “seljačina, neotesani mladić, obično pravoslavac brđanin, stočar, čobanin, bosanski pravoslavac četničkog porijekla koji je genetski četnik”.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender