27. 11. 2020.
Republika Srpska se zadužuje za 300 miliona dolara

Republika Srpska se zadužuje za 300 miliona dolara

Sastanak odbora država nasljednica SFRJ: Dijele novac sa stranih računa

Bosna i Hercegovina će u srijedu biti domaćin sastanka Stalnog zajedničkog odbora visokih predstavnika država nasljednica bivše SFRJ, koji će u Sarajevu zasjedati prvi put nakon 2009. godine.

Iako je Sporazum o sukcesiji bivše SFRJ zaključen u Beču 29. juna 2001, dok ga je posljednja ratifikovala Hrvatska 2004. godine, kako su “Nezavisne” intenzivno ukazivale na to, do danas nije sproveden u cijelosti. Naglasak na sastanku bi trebalo da bude novac na računima stranih banaka i međunarodnih fondova u iznosu od 645,55 miliona dolara, od čega bi BiH trebalo pripasti 15,5 odsto, odnosno 100 miliona američkih dolara.

Ovo je, podsjetimo, tema koja je planirana i godinama ranije na neuspjelim pokušajima okupljanja svih zemalja, uz neslužbeno obrazloženje Srbije, kako su mediji pisali i 2011. godine, “da je dio sredstava potrošen u međuvremenu”, dok prema nedavnom pisanju agencije Anadolija taj “nedostatak” iznosi 589 miliona američkih dolara.

“Nakon prezentovanja stanja od 31. maja 2001. godine i činjenice da se samo tri mjeseca od potpisivanja Sporazuma o sukcesiji prezentuje novi, umanjeni saldo na računima mješovitih banaka, predstavnici država sukcesora: BiH, Hrvatske, Slovenije i Makedonije insistirali su na obrazloženju i brzom rješavanju pitanja nedostajućih sredstava kod mješovitih banaka i nadoknadi iznosa. Eksperti država nasljednica bivše SFRJ uvjereni su da odgovor na pitanje o nestanku 589 miliona američkih dolara leži u Beogradu, jer je SRJ imala apsolutnu dominaciju u upravljačkim strukturama mješovitih banaka u inostranstvu i činjenici da je naloge za transfere spornog novca mogla izdavati samo NBJ, kao njegov vlasnik”, naglašeno je u informaciji o jugoslovenskim bankama za zajednička ulaganja, koju je objavila AA.

Kroz sedam aneksa Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše Jugoslavije svrstana je pokretna i nepokretna državna imovina (Aneks A), diplomatska i konzularna imovina (Aneks B), finansijska potraživanja i dugovanja (Aneks C), arhivska građa (Aneks D), penzije (Aneks E), ostala prava, koristi i dugovanja (Aneks F), privatna svojina i stečena prava (Aneks G).

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender