29. 11. 2020.
Banja Luka: Maloljetnička delikvencija nije na alarmantnom nivou

Banja Luka: Maloljetnička delikvencija nije na alarmantnom nivou

Banja Luka: Maloljetnička delikvencija nije na alarmantnom nivou

Situacija u oblasti maloljetničke delinkvencije na području Banjaluke nije alarmantna jer godišnje 50 do 70 maloljetnika počini krivično djelo, rekao je danas socijalni radnik u banjalučkom Centru za socijalni rad Bojan Zec.

Zec je rekao Srni da je u većini slučajeva maloljetnik prvi put počini krivično djelo ili prekršaj spletom različitih okolnosti, te da ga, vjerovatno, više neće ponoviti.

“Kada je riječ o krivičnim djelima, dominiraju krađe, teške krađe, razbojništva, lake i teške tjelesne povrede, te učešće u tuči, dok je od prekršaja najviše tuča i fizičkih napada, a potom prekršaja iz oblasti saobraćaja, zloupotreba alkohola i korištenje marihuane”, precizirao je Zec.

On je rekao da je u okviru Centra za socijalni rad formiran Centar za maloljetnike, čija je uloga da pruži podršku i savjet za sva maloljetna lica koja zbog različitih razloga imaju problema u ponašanju.

Prema njegovim riječima, faktori koji u najvećoj mjeri utiču na pojavu maloljetničke delinkvencije su neadekvatan pristup roditelja prema djeci i njihovim potrebama.

“Ukoliko su roditelji nezainteresovani i popustljivi, može doći do toga da dijete donese pogrešne odluke, ali isto tako i pojačan nadzor, takođe, može biti kontraproduktivan”, objasnio je Zec.

On je istakao da roditelji treba da shvate da su djelimično uzrok ponašanja svog djeteta, kako dobrog, tako i onog lošeg i da treba što više da razgovaraju.

“Djetetu treba dati ograničenja i kazne, kako bi ono znalo da određena ponašanja sa sobom nose i posljedice”, istakao je Zec.

On je pozvao roditelje da više vremena posvete svojoj djeci i njihovim potrebama, te da u vaspitanju djeteta pronađu sredinu, koja će omogućiti pravilan rast i razvoj.

“U okviru Centra za maloljetnike postoji i rad sa roditeljima da bi oni promijenili svoje vaspitne pristupe prema djeci i postigli određene rezultate”, napomenuo je Zec i dodao da jedino istovremeni rad i sa djetetom i sa roditeljima može imati uspjeha.

Zec je naveo da je najčešći odbrambeni mehanizam roditelja poricanje problema, a osim toga, tu su i minimalizacija i negacija.

Iskustvo pokazuje, kaže Zec, da je maloljetnička delinkvencija bila izraženija prethodnih godina, a posebno za vrijeme i nakon rata, kao i da je više prisutna u gradskim, nego u seoskim područjima.

“U gradu je djeci mnogo toga dostupno. Osim toga, u gradskim sredinama došlo je do otuđenja ljudi, jer su oni usredsređeni na zadovoljenje svojih osnovnih životnih potreba, da djeci obezbijede novac za hranu, odjeću, školu, a ne na razgovor sa njima”, objasnio je Zec.

On je kao značajan problem naveo nedostatak finansijskih sredstava Centra za pružanje šanse ovim maloljetnicima da nakon završetka škole budu u mogućnosti da rade i zarade novac na pošten i zakonom dozvoljen način.

Skupština Banjaluke na jednoj od prethodnih sjednica usvojila je Akcioni plan o prevenciji maloljetničke delinkvencije, koji, kako kaže Zec, podrazumijeva i saradnju svih institucija i organizacija koje se bave prevencijom delinkvencije među maloljetnicima.

Zec je pojasnio da će, ukoliko se plan u potunosti primijeni, biti prisutne mjere sve tri prevencije: primarne, sekundarne i tercijarne.

“Sve što predviđa važeći zakon, a trenutno nije primijenjen, akcioni plan će nastojati popuniti”, naveo je Zec.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender