29. 11. 2020.
Šta su vlade RS i FBiH obećale MMF-u ove godine?

Šta su vlade RS i FBiH obećale MMF-u ove godine?

MMF hvali napredak BiH

Misija MMF-a, koju je predvodio Nedim Ilahi, posjetila je od 28. oktobra do 11. novembra Sarajevo i Banjaluku, kako bi napravila ocjenu najnovijih ekonomskih dešavanja i nastavila razgovore o novom ekonomskom programu koji bi MMF mogao da podrži.

“Ostvaren je napredak u razgovorima o pitanju politika koje će povećati potencijal rasta ekonomije kroz intenzivniji proces provođenja reformi s ciljem privlačenja investicija i kreiranja više radnih mjesta u privatnom sektoru, o kontinuiranoj fiskalnoj konsolidaciji da bi se osiguralo smanjenje javnog duga, o smanjivanju veličine vlada, unapređenju kvalitete vladine potrošnje, očuvanju stabilnosti finansijskog sektora i oživljavanju bankarskog kreditiranja”, rekao je Ilahi na kraju posjete.

U preliminarnim nalazima MMF-a nakon posjete BiH navodi se da je vlastima, međutim, potrebno više vremena da finalizuju budžete za 2016. godinu koji su od ključnog značaja za mogući program sa MMF-om.

“Vlasti, takođe, rade na detaljima iz nekoliko oblasti navedenih u Reformskoj agendi, uključujući mjere za unapređenje funkcioniranja tržišta rada, poboljšanje naplate poreza, jačanje supervizije banaka i unapređenje poslovnog okruženja”, rekao je Ilahi, koji je šef Misije MMF-a za BiH.

On je dodao da će Misija nastaviti razgovore sa vlastima u narednim danima i da je spremna da pruži pomoć u ovim naporima.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender