28. 11. 2020.
Isplaćene tri zaostale plate za osam radnika

Isplaćene tri zaostale plate za osam radnika

Isplaćene tri zaostale plate za osam radnika

Iz Ministarstva prosvjete i kulture saopšteno je da su sredstva isplaćena u skladu sa ugovorom koji je Centar potpisao sa Fondom zdravstvenog osiguranja o isplati novca za usluge zdravstvene zaštite koje je pružao osiguranim licima u proteklom periodu.

Centar je uspio da registruje djelatnost zdravstvene zaštite, odnosno specijalističke ambulante za liječenje, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti.

“Time su stvorene potrebne zakonske pretpostavke za sklapanje ugovora sa Fondom zdravstvenog osiguranja, na osnovu kojeg se isplaćuju dugovanja, odnosno neisplaćene plate zaposlenima u Centru“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo prosvjete i kulture, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Fondom zdravstvenog osiguranja, radi kontinuirano na rješavanju pitanja finansiranja zaposlenih u Centru za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora u Banjaluci.

Centar je specifična ustanova jer je finansiraju Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite – Fond zdravstvenog osiguranja.

“Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora iz Banjaluke je veoma važna institucija i jedina na teritoriji Srpske koja se bavi vaspitno-obrazovnim radom i rehabilitacijom djece sa oštećenim sluhom i djece sa govorno-jezičkim poremećajima”, navodi se u saopštenju.

Osim vaspitno-obrazovne djelatnosti, Centar se bavi i pružanjem usluga djeci osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, jer stručni radnici vrše predoperativni i postoperativni tretman za ugradnju kohlearnog implantata.

 

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender