22. 06. 2021.
Zašto niko ne odgovara za negativne revizorske izvještaje?

Zašto niko ne odgovara za negativne revizorske izvještaje?

Glavni revizor: Svjesno ignorišu naše preporuke

Glavni revizor Republike Srpske Duško Šnjegota izjavio je da finansijska disciplina i poštovanje propisa u Srpskoj još nisu na zadovoljavajućem nivou i da ima pojedinaca koji svjesno ignorišu preporuke Glavne službe za reviziju javnog sektora.

Šnjegota je naveo da su svih 20 negativnih revizorskih izvještaja dostavljeni nadležnim tužilaštvima i da je Glavnoj službi poznato da se po nekima od njih sprovode određene procedure, ali da je rad pravosudnih institucija nezavisan.

“Problemi su izraženiji u dijelu javnog sektora gdje revizija do sada nije bila prisutna ili je reviziju provodila sporadično. To se odnosi na javna preduzeća, podjednako na republička i lokalna, i javne ustanove sa donekle specifičnim statusom u sistemu javnih finansija”, rekao je Šnjegota za “Glas Srpske”.

On je dodao da rezultati analiza sprovođenja preporuka datih jedinicama lokalne samouprave, koje je od druge polovine godine radio poseban revizorski tim, pokazuju da postoje one opštine i gradovi koji su ih u potpunosti ispoštovali, ali i oni koji nisu realizovali nijednu.

“Ciljevi su da se javnosti ponudi informacija o postupanju revidiranih subjekata, kao i da se izvrši dodatni pritisak na njih da preduzmu sve mjere da bi povjerenim novcem upravljali na što efikasniji i efektivniji način”, rekao je Šnjegota.

Prema njegovim riječima, procenat potpune realizacije preporuka je između 50 i 60 odsto, ali se ti podaci uglavnom odnose na republički nivo, dok su, sa druge strane, podaci za lokalni nivo vlasti još nepovoljniji.

“Kada je riječ o svjesnom ignorisanju revizije, vidljivo je da i ono postoji od slučaja do slučaja, ali se čini da to ipak nije klasično ignorisanje već prije rezultat manje ili više svjesnog uvjerenja pojedinih rukovodilaca u javnom sektoru da u konkretnoj situaciji postoje viši prioriteti u odnosu na realizaciju neke preporuke”, rekao je Šnjegota.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender