19. 06. 2021.
Predstavnički dom: Burna rasprava o terorističkom napadu u Rajlovcu

Predstavnički dom: Burna rasprava o terorističkom napadu u Rajlovcu

Predstavnički dom: Burna rasprava o terorističkom napadu u Rajlovcu

U nastavku sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dominira rasprava o terorističkom napadu u Rajlovcu.

Dušanka Majkić (SNSD) je, nakon pauze, pitala zašto o terorističkom činu u Rajlovcu prvo nije informisana Komisija za odbranu i bezbjednost.

“U ovoj zemlji ne postoji spremnost da se po pitanju borbe protiv terorizma povede efikasna akcija”, kazala je ona.

Mirsad Đonlagić (SBB) je rekao da se teroristički akt u Rajlovcu ne može gledati kao izolovan slučaj.

Istakao je da informacija koju je dao Mijo Krešić, ne može pomoći.

Tražio da Vijeće ministara uz informaciju predloži i mjere kako se suprostaviti terorizmu.

Sadik Ahmetović (SDA) je rekao da se mora reći da je Vijeće ministara prvi put održalo vanrednu sjednicu.

“Možemo se vratiti unatrag i vidjeti da je znalo proći i nekoliko mjeseci od teških terorističkih napada, a nije bilo posebne sjednice”, rekao je Ahmetović.

On nije želio kritikovati obraćanje Mije Krešića, istakavši da je data informacija koja ne ugrožava istragu.

Počela je rasprava o Zakonu o azilu.

Hazim Rančić (SDA) je kazao je da će podržati zakon  onakav kakv je u tekstu pred njim.

Istakao da amandmani Damira Arnauta (SBB) imaju smisla jer se odnose na direktive EU, te da je bolje da to sada urade, nego da ponovo idu s izmijenama i dopunama.

On je uložio primjedbe vezane za amandmane. Rekao je da njegove korekcije nisu suštinske, već više normativne.

Prijedlog zakona o azilu će biti razmatran u drugom čitanju, a njime se propisuju uslovi i postupak za odobravanje izbjegličkog i statusa supsidijarne te privremene zaštite, kao i prava i obaveze tražilaca azila.

Denis Bećirović (SDP) ne slaže se s pojmom nacionalnost u tački 3. Ovakvo tumaćenje gdje je nacija i narodnost isto za njega nije prihvatljivo.

Šefik Džaferović je rekao da što se suštine tiče nema problema – amandmani mogu biti prihvaćeni, ali ima problem tehničke naravi – povezivanje određenih članova koji mogu dovesti do  problema.

Takođe se razmatra informacija o kršenju ljudskih prava i sloboda radnika u kompaniji “Boksit” Milići. Ova informacija je stavljena na dnevni red na zahtjev Kluba poslanika SDS-a.

Aleksandra Pandurević je, izlažući informaciju, kazala da je djevojka Jelena Simić koja je prijavila mobing dobrovoljno podvrgnuta poligrafskom testiranju koji je potvrdio da je djevojka govorila istinu i da je napadnuta od strane direktora.

Tražila je da zaduži institucije ombdusmena za ljudska prava dostavi izvještaj o ovoj kompaniji.

Staša Košarac (SNSD) pitao je šta Predstavnički dom BiH ima sa ovim, a pri tome nema nalaza ombdusmena.

“Uvažavam činjenicu da dolazite iz tog kraja i da imati neku vrstu zapažanja o tome šta se dešava u toj kompaniji, ali ne znam šta s tim ima Predstavnički dom. Vidimo da je MUP RS uradio svoj posao, a mi nemamo izvještaj i mišljenje MUP-a RS”, kazao je Košarac.

Istakao je da bi bilo najbolje da su se oštećene strane obratile ombdusmenima za ljudska prava.

“Bojim se da se ovdje radi o previše subjektivnom mišljenju”, rekao je Košarac.

Takođe je istakao da razumije da su uskoro izbori u Milićima, u decembru, ali da nije dobro da se za tu svrhu zloupotrebljava Parlament.

Nikola Špirić (SNSD) je rekao da misli da je bio pristojan kada je govorio na šta liči ovaj parlament, kazavši da nedostaje samo jos seks afera i ugođaj će biti kompletan, te podsjetio da parlament odumire lagano.

Mladen Bosić (SDS) je kazao da razumije zašto je Aleksandra Pandurević tražila da se o ovome raspravlja u parlamentu.

“Čovjek ima svoju teritoriju, svoju policiju koja privodi ljude na saslušanje. To je tipičan primjer mentaliteta čovjeka koji se obogatio na račun državne imovine koristeći prirodne resurse”, rekao je Bosić, te dodao da je to samo jedna u nizu ovakvih priča u BiH.

Dodao je da je ovo apel ombdusmenu da se uključi u problem, jer iza njega stoji Parlament.

Maja Gasal-Vražalica (DF) je rekla da će podržati ovu inicijativu “s ljudske strane”.

Nakon što je Nikola Špirić (SNSD) pročitao vulgarne citate upućene ženama iz materijala koji je dat poslanicima, Nermina Kapetanović (SDA) zatražila je da se rasprava o ovoj tački prekine, jer će ona u suprotnom napustiti sjednicu.

Nakon toga je Mladen Bosić prekinuo raspravu i prešao na šestu tačku dnevnog reda.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatra danas u drugom čitanju Prijedlog zakona o azilu koji propisuje uslove i postupak za odobravanje izbjegličkog statusa i statusa supsidijarne zaštite, te privremene zaštite, kao i prava i obaveze tražilaca azila.

U izradu prijedloga ovog zakona uz nadležne institucije u BiH bili su uključeni i međunarodni eksperti, te nevladin sektor.

Na dnevnom redu sjednice je i Izvještaj kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji 73 institucije BiH.

Poslanici bi trebalo da daju saglasnost za ratifikaciju Ugovora o državnoj granici između BiH i Crne Gore i Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Srbije o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Drine sa pratećim putnim objektima na lokaciji Bratunac – Ljubovija.

Prijedlog zakona o neradnim danima u vrijeme vjerskih praznika u BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, skinut je sa dnevnog reda sjednice sinoć na zahtjev Ustavnopravne komisije.

Minutom šutnje danas je odata počast stradalim vojnicima Oružanih snaga BiH u terorističkom napadu u Sarajevu, te žrtvama terorističkog napada u Parizu.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender