03. 12. 2020.

Sindikat je protiv novog Zakona o radu

Tvrde da je ovakav zakon konceptualno neprihvatljiv jer bi umanjio prava radnika. Primjedbe imaju i poslodavci. Nakon sastanka s resornim ministrom Milenkom Savanovićem, ocijenjeno je da su konsultacije bile konstruktivne. U Ministarstvu kažu – radna verzija nije i konačna. Razgovori će biti nastavljeni …

Mjesecima najavljivane, a danas počete konsultacije trebalo bi da definišu novo radno zakonodavstvo. Pred Vladu je sindikat stigao sa starim stavom – izmijeniti postojeći zakon. Konceptualno, ponuđena radna verzija za njih ne može biti poboljšana.

“Ostalo je dosta iz ranijeg teksta Zakona o radu, ali ono što je promijenjeno urađeno je na štetu radnika. Radnici, prema ovom tekstu, ne bi mogli da odlučuju ni o čemu, pa čak ni o cijeni svoga rada”, istakla je Odžakovićeva.

Savanović je istakao da je interes Vlade da se dobije zakon koji će biti prihvatljiv za radnike, poslodavce, sindikat, Vladu, odnosno zakon koji će omogućiti veće zapošljavanje, tržište rada i investiranje kako bi pokrenuo život na ovom prostoru.

On je dodao da bi ovaj zakon vrlo brzo trebalo da bude upućen u skupštinsku proceduru, ali da bi želio da se postigne konsenzus o tome sa socijalnim partnerima u Srpskoj.

Prije sindikata za stolom su bili poslodavci. Odmah na početku sastanka, članovima Vlade postavili su, kako kažu, osnovno pitanje – da li će biti potpisivan Kolektivni ugovor. To je i temelj njihove, za sada jedine, zamjerke o kojoj žele da govore.

Dragurin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske se zapitao zašto se odredbe koe su regulisane kolektivnim ugovorom kao što su minuli rad i regres, prebacuje u zakon o radu.

“Ako ti kolektivni ugovori budu dobronamjerni, ako budu kvalitetni, ako se nađe razumijevanje između poslodavaca i sindikata, nemamo ništa protiv da dio toga što je zakonom precizirano, prvodemo kroz kolektivni ugovor”, odgovorio je Savanović.

Poslodavci već danas poručuju da su o tome spremni da pregovaraju nakon usvajanja Zakona o radu. Kolektivni ugovor je sporan i za sindikat. Tvrde da nikada neće ni biti zaključen, pogotovo jer u pregovorima o Opštem kolektivnom ugovoru neće učestvovati Vlada. U međuvremenu, socijalni partneri sa Vladom će ponovo za pregovarački sto.

(RTRS)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender