06. 12. 2020.
Banjaluka: Gradska uprava nudi posao za deset službenika

Banjaluka: Gradska uprava nudi posao za deset službenika

Sutra glavna javna rasprava o novom budžetu Grada Banjaluka

Tokom vikenda održane su rasprave u Krupi na Vrbasu i u Bronzanom majdanu, gdje je prisutnim mještanima i na ovaj način predstavljen ovaj dokument.

Podsjećamo, Skupština grada Banja Luka, na 39. sjednici, održanoj 24. novembra, utvrdila je Nacrt budžeta Grada Banja Luka za 2016. godinu u iznosu od 128,27 miliona KM i uputila ga u javnu raspravu. Utvrđeni nacrt je za osam odsto veći u odnosu na rebalans budžeta Grada za 2015. godinu. Okvir budžetskih sredstava za narednu godinu je veći za navedeni procenat, iz razloga više planiranih prihoda, transfera kao i primitaka od nefinansijske imovine u odnosu na plan za 2015. godinu.

Iz Gradske uprave pozivaju građane da učestvuju u javnoj raspravi, koja će trajati do 4. decembra – jer cilj rasprave jeste obezbjeđivanje javnosti u procesu donošenja budžeta Grada i učešću subjekata u predlaganju primjedbi, prijedloga i sugestija koje će poslužiti za konačno utvrđivanje prijedloga budžeta Grada Banja Luka za 2016. godinu.

Primjedbe i prijedlozi se mogu uputiti i putem elektronske pošte: primjedbe@banjaluka.rs.ba.

Nacrt budžeta objavljen je i na ovoj internet stranici.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender