22. 06. 2021.
Vlada Srbije izdvojila još 20,7 miliona za Tanjug

Vlada Srbije izdvojila još 20,7 miliona za Tanjug

Vlada Srbije izdvojila još 20,7 miliona za Tanjug

Vlada Srbije odobrila je isplatu 20,7 miliona dinara iz budžetske rezerve Novinskoj agenciji Tanjug, objavljeno je u posljednjem broju “Službenog glasnika”.

Kako se navodi, Vlada je 28. novembra izdvojila 20.732.000 dinara za “obezbjeđenje nedostajućih sredstava potrebnih za rješavanje pravnih posljedica prestanka rada Javnog preduzeća Novinske agencije Tanjug”.

Za istu namjenu, Vlada Srbije je 30. oktobra takođe iz budžetske rezerve za agenciju Tanjug izdvojila 17.458.000 miliona dinara.

Vladinom odlukom agencija Tanjug prestala je da postoji 5. novembra, nakon dva bezuspješna pokušaja privatizacije.

U Vladinoj odluci o pravnim posljedicama prestanka rada agencije Tanjug, koju je potpisao premijer Aleksandar Vučić, navodi se da će Tanjug isplatiti sve neisplaćene zarade i druga primanja koja su zaposleni ostvarili po osnovu rada u Tanjugu do dana prestanka radnog odnosa.

U odluci se dodaje i da zaposleni ostvaruju pravo na otpremnine u skladu sa Odlukom o utvrđivanju Programa za rješavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. godinu.

Direktor Tanjuga, po isplati zarada, otpremnina i drugih obaveza, podnijeće Agenciji za privredne registre prijavu radi brisanja Tanjuga iz Registra privrednih subjekata, navodi se u odluci i dodaje da će direktor Tanjuga za obavljanje poslova u vezi sa prestankom rada Tanjuga angažovati po ugovoru potreban broj izvršilaca.

Po brisanju Tanjuga iz Registra privrednih subjekata, Registrator medija će po službenoj dužnosti izbrisati medij čiji je Tanjug izdavač iz Registra medija, piše u Odluci.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender