01. 12. 2020.
Saznajte ko su strane sudije u Ustavnom sudu BiH

Saznajte ko su strane sudije u Ustavnom sudu BiH

Saznajte ko su strane sudije u Ustavnom sudu BiH

U Članu 6 ustava Bosne i Hercegovine navadene su osnovne smjernice o sastavu i radu Ustavnog suda. Četiri člana bira Predstavnički dom Federacije, a dva člana Skupština Republike Srpske. Preostala tri člana bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava nakon konsultacije sa Predsjedništvom BiH. Odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće.

Većina svih članova suda sačinjava kvorum što znači da je dovoljno pet sudija da odluka bude donesena. To je bio slučaj u odlučivanju o apelaciji člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića o ustavnosti 9. januara kao Dana Republike Srpske.

Među sudijama Ustavnog suda BiH su Tudor Pantiru iz Moldavije, Margarita Caca-Nikolovska iz Makedonije i Konstans Greve iz Njemačke.

Sudija Caca-Nikolovska, koja je ujedno i potpredsjednica Ustavnog suda, nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu “Ćirilo i Metodije” Univerziteta u Skoplju 1977. godine imenovana je za sudiju Okružnog suda u Skoplju. Nakon toga bila je sudija Regionalnog suda u Skoplju i sudija novog Apelacionog suda u Skoplju, a od maja 1997. do novembra 1998. sudija Vrhovnog suda Republike Makedonije.

Godine 1998. imenovana je za sudiju Evropskog suda za ljudska prava iz Republike Makedonije i tu dužnost je obavljala do 2008. godine. Za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine imenovana je 1. februara 2011.

Sudija Konstans Greve je dodiplomske studije završila u Frankfurtu u martu 1966. godine. Nakon toga je završila postdiplomske studije iz oblasti prava u Njemačkoj u periodu od 1966. do 1967, a poslije toga na Fakultetu u Kanu u Francuskoj od 1967. do 1974. godine. Doktorsku disertaciju je odbranila 1979. na Univerzitetu u Kanu o temi “Njemački komparativni federalizam”.

Od 1981. do 1983. je bila profesor na Univerzitetu u Šamberiju, a od 1983. do 1997. na Univerzitetu u Kanu. Od 1997. je profesor na Univerzitetu “Robert Schumann” u Strazburu.

Predsjednik Evropskog suda za ljudska prava ju je imenovao za sudiju Ustavnog suda BiH 24. maja 2004. Od 30. maja 2009. do 26. maja 2012. obavljala je dužnost potpredsjednice Ustavnog suda BiH.

Sudija Tudor Pantiru magistrirao je na Pravnom fakultetu Državnog univerziteta u Moldaviji. U periodu od 1977. do 1980. radio je kao advokat – član Advokatske komore Republike Moldavije. Od 1980. do 1987. obavljao je funkciju sudije, a od 1987. do 1990. funkciju predsjednika Okružnog suda Frunze u Kisnau. Od juna 1996. do novembra 2001. obavljao je funkciju sudije Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. U junu 2002. imenovan je na funkciju međunarodnog sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a dužnost preuzima u septembru iste godine. Od maja 2003. do juna 2006. obavljao je dužnost potpredsjednika Ustavnog suda BiH, a 26. maja 2012. godine ponovo je izabran na tu funkciju.

(ba.n1info.com)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender