27. 11. 2020.
Ne staj mi na put !

Ne staj mi na put !

Ne staj mi na put !

Koordinator projekta „Ne staj mi na put“, Tijana Ćup, ističe da je cilj same izložbe podizanje svijesti javnosti o problemu nepropisnog parkiranja i o tome na koji način ovaj problem utiče na lica sa invaliditetom. Na ovaj način ne samo da se ugrožava sloboda kretanja nego se ugrožava i njihov život.

„U ovu kampanju uključili smo Agenciju za bezbjednost saobraćaja, Centar javne bezbjednosti, građane, važne donosioce odluka ali i nevladine organizacije, tako da smatram da se situacija može promijeniti ukoliko svi zajedno budemo sarađivali“, ističe Tijana Ćup.

Događaj je realizovan uz podršku Gradske uprave, a načelnica Odjeljenja za društvene djelatnosti Grada Banja Luka, Ljubinka Dragojević, iskoristila je ovu priliku da naglasi da osobe sa invaliditetom zavređuju da svih 365 dana u godini budu vrednovane na isti način kako se vrednuju i sve druge osobe, i da zaslužuju pažnju i poštovanje.

„Komisija koja je ocjenjivala projekte bila je vidno iznenađena samom porukom i samim nazivom projekta – Ne staj mi na put – tj. ne staj na ono mjesto koje je označeno za osobe sa invaliditetom, te smo i finansijski podržali ovaj projekat“, ističe Ljubinka Dragojević.

Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja, Milija Radović, kaže da postoje dva problema. Prvi je nedovoljno razvijena svijest o tome da nemamo pravo da ugrožavamo bezbjednost drugih i njihovu slobodu kretanja. Drugi problem je da ukažemo i onima koji su zaduženi da vrše nadzor nad sprovođenjem propisa da ove pojave budu sankcionisane i spriječene. Kada se ta dva problema riješe sama situacija će se promijeniti na bolje.

Izložba fotografija biće otvorena do 6.decembra.

Ne staj mi na put 1 Ne staj mi na put 2 Ne staj mi na put 3 Ne staj mi na put 4 Ne staj mi na put 5 Ne staj mi na put 7

(mojKontakt/Nataša Kondić)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender