28. 11. 2020.
Poslanici o radu MUP-a

Skupština bez opozicije usvojila rebalans bužeta

Po hitnom postupku usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za ovu godinu, prema kojem Fond PIO dobija status korisnika prihoda republičkog budžeta.

Narodna skupština usvojila je po hitnom postupku i Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske, kojim Fond PIO prelazi na trezorski način poslovanja.

Po hitnom postupku usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru kojim se propisuje način prelaska Fonda PIO na trezorski način isplate penzija, te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima kojim je propisano da se sredstva prikupljena uplatom doprinosa raspoređuju u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem.

Usvojen je i Nacrt budžeta Republike Srpske za iduću godinu kojim su definisana ukupna budžetska sredstva od 2,207 milijardi KM.

Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je ranije da je planiran budžetski suficit od 44,4 miliona KM koji će biti usmjeren na pokriće dugova prema domaćim i stranim kreditorima.

On je naveo da su poreski prihodi planirani u iznosu od 1,493 milijarde KM, od čega najveće učešće imaju indirektni porezi, gdje se očekuje da će Srpskoj biti doznačen iznos od 1,127 milijardi KM. Tegeltija je naveo i da su primici u dijelu finansiranja planirani u iznosu od 554,7 miliona KM.

Narodna skupština razmotrila je Nacrt zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2016. godinu kojim su definisana ukupna budžetska sredstva od 2,207 milijardi KM.

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić zaključio je rad posebne sjednice.

Glasanje o tačkama apsolviranim na 12. posebnoj sjednici započelo je bez predstavnika opozicije koji su i ovaj put bojkotovali zasjedanje zbog toga što skuštinom predsjedava Nenad Stevandić, koga oni ne prihbvataju, pišu Nezavisne novine.

 

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender