30. 11. 2020.
Živimo okruženi opasnim otpadom

Živimo okruženi opasnim otpadom

Živimo okruženi opasnim otpadom

U Republici Srpskoj prošle godine tokom proizvodnih djelatnosti nastalo je 59,39 miliona tona otpada, od čega 872.497 tona opasnog, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Najveća količina otpada, 57,059 miliona tona ili 96,1 odsto od ukupne količine nastala je u sektoru vađenja ruda i kamena.

U strukturi ukupnog otpada najveći dio zauzima mineralni otpad, 57,39 miliona tona, zatim otpad od sagorijevanja, 1,42 miliona tona.

Od ukupne količine opasnog otpada najveći dio, 99,7 odsto, nastao je u sektoru proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom.

Najveći dio opasnog otpada, 870.000 tona, čini otpad od sagorijevanja.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender