19. 06. 2021.
Kako radi policijski radar? (VIDEO)

Kako radi policijski radar? (VIDEO)

Rade ko sat: Radari u Banjaluci zabilježili skoro 30.000 prekršaja

Od 1. januara do 26. novembra na području grada Banjaluke, stacioniranim radarskim sistemom “trafistar SR520” evidentirano je 24.267, a od 30. oktobra do 22. novembra radarskim sistemom “redfleks spid DL” zabilježeno je 5.252 prekršaja.

Kazne za prekršaje zbog prekoračenja propisane brzine, prema Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, iznose od 30 do 1.000 KM, ističu u Policiji.

Novčanom kaznom od 30 KM biće kažnjen vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom od 10 do 20 kilometara na čas većom od dozvoljene.

Sa 40 KM biće kažnjen vozač koje se vozilom na putu u naselju kreće brzinom od 10 do 20 kilometara na čas većom od dozvoljene, kao i vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 20 do 30 kilometara na čas veća od propisane.

Vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za više od 20 do 30 kilometara na čas veća od dozvoljene biće kažnjen za prekršaj sa 50 KM, kao i vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 30 do 50 kilometara na čas veća od propisane.

Novčanom kaznom od 400 do 1.000 KM biće kažnjen za prekršaj vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za 50 kilometara na čas veća od dozvoljene.

Vozaču će, osim kazne, biti izrečena i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od dva do šest mjeseci i biće mu dodijeljena dva kaznena boda.

Kada je riječ o semaforima, vozač koji ne zaustavi vozilo na znak crvenog svjetla biće kažnjen novčanom kaznom od 100 do 300 KM, a vozaču će, osim kazne, biti izrečena i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog do četiri mjeseca i dobiće dva kaznena boda.

Osim stacioniranih radarskih sistema na području grada Banjaluke, policija je u posljednje vrijeme nabavila i nekoliko mobilnih radara, koji brzinu kretanja automobila mjere u svim vremenskim uslovima i u više kolovoznih traka, ističu u Policiji i izražavaju nadu da će vozači poštovati ograničenje brzine vožnje i da će saobraćajne nezgode biti svedene na najmanju moguću mjeru.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender