19. 06. 2021.
Banja Luka: Unaprijediti bezbjednost vitalnih objekata

Banja Luka: Unaprijediti bezbjednost vitalnih objekata

Banja Luka: Unaprijediti bezbjednost vitalnih objekata

Gavranović je nakon sastanka sa direktorima javnih ustanova u Banjaluci u vezi sa pitanjem bezbjednosti rekao da su u ovom pogledu posebno interesantne osjetljive grupe, kao što su djeca i učenici, te ukazao na obezbjeđivanje potpune komunikacije i sinhronizacije aktivnosti sa ovim ustanovama na provođenju mjera bezbjednosti, koje ne treba da budu izolovane.

“Ono što činimo trebalo bi da bude zbir ukupnih mjera koje su koordinisane i vođene u profesionalnom smislu od Centra javne bezbjednosti koji mora da iznese najveći teret borbe sa ovim problemima”, rekao je Gavranović.

On je dodao da se na bezbjednosni aspket ne smije gledati olako i da je kod obezbjeđenja vitalnih objekata zgrada Gradske uprave među prvima.

“Ovdje dnevno ima oko 1.000 ljudi, uključujući stranke i zaposlene i zato ćemo u narednom periodu, osim mjera fizičkog obezbjeđenja, preduzeti i mjere dodatnog tehničkog obezbjeđenja i to mora da postane praksa”, rekao je Gavranović.

Govoreći o obezbjeđenju osnovnih i srednjih škola, Gavranović je rekao da se mora se obezbijediti potpuna kontrola objekata i svih ulaza u školama, ali da to mora raditi osoblje, a ne učenici.

“Policija nema kapacitete da obezbijedi svaki objekat, a kod angažovanja privatnih zaštitarskih agencija odgovornost je svakog rukovodioca javne ustanove u kojoj se okuplja veći broj ljudi da procijeni da li je to potrebno”, rekao je Gavranović.

Prema njegovim riječima, pojedinačni incidenti ne mogu da budu osnov za zaključivanje o ukupnom stanju bezbjednosti, a kada su školski objekti u pitanju, policijske snage će rasvjetljavajući takve događaje, preduprijediti i osujetiti eventualne naredne pokušaje narušavanja bezbjednosti.

“Mislim da nemamo nekih velikih bezbjednosnih problema, ima sitnih incidenata koji se mogu kontrolisati redovnim snagama”, rekao je Gavranović.

Načelnik Centra javne bezbjednosti Banjaluka Boško Pandža ukazao je na potrebu podizanja nivoa samozaštite u javnim ustanovama, s obzirom da policija ne može biti u svakom trenutku na svakom mjestu.

“Mi pružamo pomoć, obilazimo ustanove i objekte od vitalnog interesa i vidljivo je pojačano prisustvo naših pripadnika na terenu”, rekao je Pandža.

Predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola regije Banjaluka Dušan Mišljenović rekao je da je stanje bezbjednosti u školama dobro.

“Nadamo se da će stanje bezbjednosti ostati na ovom nivou, a ako roditelji budu inicijatori angažovanja zaštitarskih agencija podržaćemo ih uz procjenu da li je to potrebno. Nikada nismo sprečavali roditelje da povedu aktivnosti na unapređenju života i rada učenika u školama, a kada je u pitanju bezbjednost, na tome ćemo zajednički raditi”“, rekao je Mišljenović.

Direktor Osnovne škole “Jovan Jovanović Zmaj” Dijana Bogdanović rekla je da su mjere bezbjednosti u ovoj ustanovi na visokom nivou i da su preduzete sve mjere predostrožnosti.

“Odavno nemamo dežurstvo učenika manjeg uzrasta, uveli smo video nadzor, pa je i sa te strane škola obezbijeđena, s tim što apelujem na institucije da ga svakoj školi obezbijede”, rekla je Bogdanovićeva.

Govoreći o angažovanju zaštitarske agencije u ovoj školi, Bogdanovićeva je rekla da Savjet roditelja analizira dostavljene ponude i da će se naredne nedjelje znati da li ima potrebe za takvim mjerama bezbjednosti.

“Cijena je do šest KM po satu i ako roditelji to izaberu obavijestićemo o tome resorno ministarstvo. Kada se desi dojava o postavljenoj bombi, kao što se desilo nama, naravno da roditelji treba da dobiju odgovore na određena pitanja i vrlo je važno da dobijemo prave informacije“, rekla je Bogdanovićeva.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender