25. 11. 2020.
Sud BiH: Vlada Republike Srpske prekršila Ustav

Sud BiH: Vlada Republike Srpske prekršila Ustav

Sud BiH: Vlada Republike Srpske prekršila Ustav

Saopštenje izdato povodom jučerašnje odluke Vlade RS o prestanku saradnje sa Sudom BiH, Tužilaštvom BiH i SIPA, prenosimo u cjelosti.

“U vezi sa jučerašnjom odlukom Vlade Republike Srpske o prestanku saradnje sa Sudom BiH, Tužilaštvom BiH i SIPA, Sud Bosne i Hercegovine obavještava javnost da nastavlja sve započete aktivnosti iz svoje nadležnosti bez obzira na odluku Vlade Republike Srpske, koja je protivna Ustavu Bosne i Hercegovine i predstavlja nepoštivanje države.

Kategorički odbijamo, ničim argumentovane, tvrdnje da je jučerašnje izvršenje naredbe Suda BiH, koje je povjereno Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, bilo protivno Ustavu i zakonima BiH.

Naprotiv, sve što je urađeno u apsolutnoj je saglasnosti sa Zakonom o krivičnom postupku BiH, kao i Zakonom o SIPA.

Državna agencija za istrage i zaštitu ovlaštena je da sprečava, otkriva i istražuje krivična djela iz nadležnosti Suda BiH, o čemu je u konkretnom slučaju i bilo riječ. U skladu sa odredbama člana 58. Zakona o krivičnom postupku Sud je u obavezi da odredi nadležnu policijsku instituciju koja će izvršiti naredbu Suda i pri tome nije vezan nikakvim procesnim pravilima o određivanju konkretne agencije za izvršenje njegove naredbe, izuzev odredaba o nadležnostima tih agencija. Odluka Suda da povjeri izvršenje naredbe određenoj agenciji slobodna je sudijska procjena o kojoj sudija odlučuje u svakom pojedinačnom slučaju i time ni u kom slučaju ne dovodi u pitanje profesionalnost agencija koje nisu određene tom prilikom.

Prema tome, ni Sud Bosne i Hercegovine ni SIPA nisu postupili suprotno Ustavu, nego je to upravo učinila Vlada RS odlukom od 10. decembra 2015. godine da MUP Republike Srpske spriječi svaki ulazak i pretres republičkih i lokalnih institucija RS.

Podsjećamo da je odredbom člana 239. Krivičnog zakona BiH propisano, pored ostalog, kao krivično djelo odbijanje službenih osoba u institucijama entiteta da izvrše odluku Suda BiH ili spriječe njeno izvršenje ili na drugi način onemogućavaju njeno izvršenje.

S obzirom da odluke entitetskih vlada nisu obavezujuće institucijama na državnom nivou, Sud Bosne i Hercegovine nastavlja rad u punom kapacitetu uz poštivanje svih važećih zakona države Bosne i Hercegovine”, saopšteno je iz Suda BiH.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender