24. 06. 2021.
“Slovo na slovo” još jedna šansa za mališane sa razvojnim poteškoćama

“Slovo na slovo” još jedna šansa za mališane sa razvojnim poteškoćama

“Slovo na slovo” još jedna šansa za mališane sa razvojnim poteškoćama

Udruženje građana Centar za edukaciju “Tvoja riječ“ je pokrenulo projekat „Slovo na slovo“-edukativno konsultativna podrška deci sa razvojnim poteškoćama, što podrazumijeva organizovanje struktuiranih i polustruktuiranih seansi, individualnog i grupnog rada, odnosno, organizovanje optimalnih uslova za ispoljavanje i puni razvoj potencijala svakog pojedinačnog deteta. Za sve članove udruženja, uključene u projekat “Slovo na slovo” tretmani su besplati, zahvaljujući podršci brojnih donator i sponzora.

-Mesec decembar, odnosno, kraj kalendarske godine je period sabiranja rezultata i period darivanja, a mi želimo upravo tada da probudimo humanu notu, odnosno, da našim malim drugarima tj. članovima  udruženja  umesto slatkiša darujemo šansu da dosegnu svoj razvojni maksimum kroz svakodnevni, kontinuirani i stručan rad – rekla je Olivera Ratković, predsjednica UO Centra za edukaciju „Tvoja riječ”.

Projekat je namijenjen za djecu sa simptomima pervezivnog razvojnog poremećaja, sa zakašnjelim govorno-jezičkim razvojem ili nerazvijenim govorom i za mališane sa teškoćama u učenju (disleksije, disgrafije, diskalkulije), te za djecu sa poremećajima pažnje (i hiperaktivnošću) i (ADD i ADHD sindromom). Trenutno je faza opservacije mališana i svi zanteresovani se mogu javiti u udruženje (ul.Vojvode Momčila br.5) ili na broj telefona 066 954 810. Broj korisnika je ograničen, pa stoga i preporuka svim budućim članovima udruženja da se što prije registruju, kako bi bili obuhvaćeni  projektnim aktivnostima.

Ovaj projekat je koncipiran na razgovor i savjetovanje, dijagnostičku procjenu, izradu i primjenu individualnog stimulativnog ili korektivnog rada i praćenja, te usvajanja školskog gradiva. Naš tim čine: logoped, psiholog, pedagog, radni terapeut i stručni konsultanti – defektolozi različitih usmjerenja, takođe posjedujemo Beringerov aparat, logopedske sonde, didaktiku adekvatnu ciljnoj grupi, te testove za opservaciju,  dodala je Ratkovićeva i zaključila da je njihova vizija kvalitetan, sveobuhvatan, dinamičan i otvoren pristup koji obuhvata savremene trendove u tretiranju ranih razvojnih poremećaja.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender