30. 11. 2020.
Usvojen budžet Banjaluke

Usvojen budžet Banjaluke

Usvojen budžet Banjaluke

Budžetski okvir je ostao u istom iznosu kao što je bio u  nacrtu, i za osam odsto je viši u odnosu na rebalans budžeta Grada za ovu godinu.

Javna rasprava na Nacrt Budžeta trajala je od 24. novembra do 4. decembra 2015. godine. Zainteresovani građani, organizacije i privredni subjekti iskazali su prijedloge na Nacrt od kojih je sačinjen izvještaj stručnih službi, a jedan dio prijedloga uvršten je u budžet, te su izvršene i određene  unutrašnje korekcije (realokacije) između potrošačkih jedinica.

-Moram da kažem da je usvajanje budžeta očekivano jer u skupštinskoj većini i klubu odbornika iz nekih drugih političkih partija ima puno razumijevanja za ono što činimo ovih godina i posebno što smo radili u ovoj godini na sređivanju stanja i naših finansija i koncipiranju budžeta u jednoj optimističnoj verziji, koja i motiviše i mobiliše – kazao je gradonačelnik Slobodan Gavranović novinarima dodajući sljedeće: “Mi smo postavili sebi  višu ljestvicu i naravno do cilja se i dolazi ako stalno podižemo ljestvicu i zbog želje da u narednoj godini imamo nešto brži razvoj planirali  smo i veće prihode”.

On je naglasio da najveći dio sredstava, u skladu sa ranijom definisanom politikom i praksom, ide socijalnoj sferi, i to oko 13 miliona  KM kroz Centar za socijalni rad i druge linije pomoći i ta sredstva su veća za 8,04 odsto u odnosu na prošlu godinu.

-Izdvojili smo deset miliona za dječije vrtiće, oko pet miliona KM za Centar za razvoj i unapređenje sela od čega će veći dio biti utrošen za podršku projektima u oblasti poljoprivrede i za izgradnju vodovodne mreže. Oko pet miliona KM izdvojeno je za oblast kulture, sporta, i omladinske politike. I u toj sferi smo povećali sredstava u odnosu na Nacrt budžeta za 2016. godinu – izjavio je gradonačelnik. On je naveo da je preko četiri miliona KM, što direktno što indirektno, predviđeno za podršku bržem zapošljavanju u Banjoj Luci po liniji subvencija i po raznim drugim vidovima podrške privredi, računajući i ono što će biti investirano u Poslovnu zonu u Ramićima s ciljem stvaranja uslove da se što prije počnu graditi prvi objekti od strane onih privrednika koji su tamo kupili placeve. Naglasio je da je u oblasti komunalne infrastrukture planirano preko 21 milion maraka, u čemu je i najveći dio investiranja ali i redovnog održavanja svih infrastrukturnih kapaciteta i objekata.

Odbornici su usvojili i Prijedlog odluke o izvršenju budžeta Grada Banja Luka za 2016. godinu i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokriću kumuliranog deficita budžeta Grada Banja Luka sa stanjem na dan 31.12.2014. godine. Na ovom pretposljednjem skupštinskom zasjedanju u ovoj godini usvojena je i odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade za 2016. godinu, a utvrđena je i poreska stopa za oporezivanje nepokretnosti na području grada Banje Luke za 2016. god. od 0,20% koja će se primjenjivati od 1. januara 2016. godine, s tim da poreska stopa na nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost iznosi 0,10 %.

Skupština Grada je osudila objavu portala “Istinomjer”, u kome je na neprimjeren način predstavljen odbornik SNSD-a Marinko Umičević.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender