30. 11. 2020.
Ešton i File traže pozitivnu odluku za Srbiju

Ešton i File traže pozitivnu odluku za Srbiju

Predsjedništvo: BiH će podnijeti aplikaciju za članstvo u EU

Nakon razmatranja izvještaja Savjeta ministara o spremnosti BiH za podnošenje zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji Predsjedništvo BiH je donijelo zaključak o podnošenju aplikacije za članstvo.

redsjedništvo BiH utvrdilo je prijedlog budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2016. godinu, u iznosu od 1,720 milijardu KM i manji je za 400.000 KM od nacrta koji je upućen iz Savjeta ministara. U parlamentarnu proceduru budžet je upućen uz zahtjev za hitnu proceduru.

Odlukom Predsjedništva BiH, aplikacija BiH za prijem u članstvo Evropske unije biće upućena u januaru naredne godine. Do kraja godine predstoji usaglašavanje pojedinih stavki Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u oblasti tradicionalne trgovine, a odnose se na kvote uvoza mlijeka i mliječnih proizvoda. Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović kaže da se u već usaglašenom mehanizmu koordinacije treba osigurati usklađenost sa ustavnim nadležnostima.

– Sporazum koji smo dobili posebno je istakao izvještaj predsjedavajućeg Savjeta ministara o napretku BiH – rekao je Čović.

Naglasio je da je usaglašen i mehanizam koordinacije koji je dugo bio sporno pitanje. Prema njegovim riječima, oko mehanizma koordinacije ostaje još samo da se usaglase dijelovi kako bi se osiguralo da sve odluke budu u skladu s Ustavom BiH.

Čović je naglasio da aplikacija za članstvo u EU još uvijek ne znači ništa, osim dobre volje da želimo da idemo dalje.

Ključno pitanje pred bh. vlastima je sporazum o tradicionalnoj trgovini na kojem insistira Hrvatska i EU

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender